KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Komisyonunun 2013 Çalışmaları Tamamlanmıştır. 2014 Yılı Başvuru Tarihleri Belirlenmiştir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. maddesi gereği hazırlanan  “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Onarımına Yardım Komisyonu”nca  2013 yılı  çalışmaları tamamlanarak 1419 adet başvurudan 331  taşınmaza proje yardımı, 295 taşınmaza uygulama yardımı yapılmasına karar verilmiştir.
 
Komisyonca 2014 yılı  yardımlarına ilişkin  ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak  son başvuru tarihleri proje yardımları için 27.09.2013, proje uygulama yardımları için 27.12.2013 olarak belirlenmiştir.
 
2012 Yılında Gerçekleştirilen Uygulama Yardımlarına İlişkin Örnekler

ANKARA/ AYAŞ
Yardım Miktarı: 40.000,00 TL  
 


ERZİNCAN/ KEMALİYE
Yardım Miktarı: 30.000,00 TL