KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kars Ani Şehrinde Koruma Çalışmaları Hız Kazandı

Genel Müdürlüğümüz tarafından, Ani ören yerini ve Ocaklı Köyünü içine alan arkeolojik sit alanında kültür varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması ve ören yeri ziyaretçilerinin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlarıyla başlanılan koruma amaçlı imar planı ve çevre düzenleme projesi yapımında hızla ilerleniyor.
 
Sözleşmesi 27.07.2011’de imzalanan “Kars Ani Şehri Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenleme Projesi Yapımı” işinin, 01.08.2011 tarihinde yapılan yer teslimi ile başlamış olan çalışmaları, 4 aşamadan oluşmakta olup 2. aşama çalışmaları olan koruma amaçlı imar planları, Kars İl Genel Meclisince değerlendirilmek üzere Nisan ayı içerisinde İl Özel İdaresine iletildi.
 
Planlama çalışmalarının Koruma Kurulunca da onaylanmasının ardından, ören yerinin sağlıklı bir şekilde korunarak kullanılması ve ziyaretçi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Çevre Düzenleme Projesi yapılacak.
 
Çalışmaların 2014 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmekte.