KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Rasimpaşa Mahallesi'Nden Çalınan Osmanlı Dönemine Ait Sarık Biçimli Mermer Mezar Taşı Parçası

 

Resim 1 : Sarık Biçimli Mezar Taşı Parçası

Numarası: -

Cinsi: Mermer

Devri: Osmanlı

Ölçüsü: . çapında, . yüksekliğinde

Bulunduğu Yer: İstanbul, Kadıköy İlçesi, Söğütlüçeşme, Rasim Paşa Mah., 45 pafta, 545 ada, 24 parselde

Nasıl Elde Edildiği: Kazı

Durumu: Osmanlı mezar taşının üst kısmı (sikke bölümü), parça olarak sağlam

Ön yüz: -

Arka yüz: -

-----
Inventory Number :-

Type of Object : Marble

Date or Period : Ottoman

Measurements : Diameter:   ,Height: .

Location :  Istanbul, Kadikoy , Sogutlucesme, Rasim Pasa District,  45 section , 545 block, 24 parcel

Way of Acquisition: Excavation

Condition : The upper part of Ottoman gravestone is partly undamaged (the coin part).

Obverse : -

Reverse  : -