KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kanatlı Denizatı Broşu (2013 Almanya)

Uşak Müzesi Müdürlüğü'nden sahtesi ile değiştirildiği tespit edilen ve “İnterpol Çalıntı Sanat Eserleri Veri Tabanı”nda uluslararası alanda arattırılması sağlanan kanatlı deniz atı broşuna benzer bir eserin Almanya, Hagen’de yürütülen bir soruşturma kapsamında bulunduğu Bakanlığımıza bildirilmiştir.
 
Söz konusu eser üzerinde gerçekleştirilen analiz ve incelemeler sonucu eserin Uşak Müzesi Müdürlüğü’nden çalınan kanatlı deniz atı broşu olduğu tespit edilmiş ve eserin ülkemize iadesine ilişkin gerekli girişimler Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak sürdürülmüştür.
 
Alman yetkili makamları nezdinde yapılan girişimler sonucu eser 06.03.2013 tarihinde Sayın Bakanımıza teslim edilerek ülkemize iadesi sağlanmış, 08.03.2013 tarihinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü O. Murat Süslü tarafından Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.