KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa İli, Salihli İlçesi, Kale Köyü İlköğretim Okulu Bahçesinden Çalınan Eser

 
 Çalınan eserin ön yüzünden görünüm                        
 
 Çalınan eserin fotoğrafı
(Çalınan Eser  mimari parçanın üzerindeki eserdir)
 
 Çalınan eserin çıkarıldığı yerden görünüm
 
 
Eser No: -
Adı: Omphalos
Cinsi: Mermer
Çağı: Helenistik-Roma
Eserin Ölçüleri: -
Eserin Bulunduğu Yer: Salihli İlçesi Kale  Köyü İlköğretim Okulu Bahçesi
Eserin Tanımı: Eser, Apollon Kültü ile ilgili olup mermerden yapılmış bir Omphalos’dur. Salihli İlçesi, Kale Köyü İlköğretim Okulu bahçesinde bir mimari parçanın üzerine sonraki bir dönemde monte edilmiş bir vaziyette iken sökülerek çalınmıştır. Eser elips formlu olup yarıya yakın bir kısmı kırık olup eksiktir.