KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya İli, Akşehir İlçesi, Ortaköy Kasabası'ndan Çalınan Mezar Steli

 
Envanter No: 1
Adı: Mezar Steli
Cinsi: Mermer
Dönemi: roma
Buluntu Yeri: Ortaköy
Ölçüleri: 1,14x44x17
Tanımı: Mermerden uzun dikdörtgen şeklinde yapılmıştır. Ön yüzünde üst kısmı kırılmış üçgen alınlığın ortasında bir erkek portresi mevcuttur. Alınlığın altında üzüm salkımları ile süslenmiş iki sütunla çevçeve içerisindeki dikdörtgen alanın üst kısmında sütunlar arasında yumurta dizisi mevcut. Bunun üstünde ise çiçekli firiz var. Bu firizlerin altında iki sıra Grekçe yazı mevcuttur. Dikdörtgen alanda bir altlık üzerinde ayakta duran kadın ve erkek figürün arasında bir çocul figürü mevcut. Bu figürlerin altında çizgi ile sınır çekilip kalan alana işçi aleti orak ve çekiç ile yün eğirme iği yapılmıştır. Stel alınlığının üst kısmı kırıktır.