KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deodontoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığının Koleksiyonundan Çalınan Eserler

Ankara Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet üzesi Müdürlüğü denetiminde taşınır kültür varlığı koleksiyonerliği faaliyetinde bulunmakta iken koleksiyonerlik belgesi iptal edilen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı Başkanlığı'nın koleksiyonunda yer alan 96, 162 ve 309 envanter no.lu eserlerin kaybolduğu tespit edilmiştir.