KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uşak İli, Merkez İlçe, Özdemir Mahallesinden Çalınan Çeşme Kitabesi

Resim

Resim 
ENVANTER No: 1
ESERİN ADI ve CİNSİ: Gediz Uluyolu Çeşme Kitabesi-Mermer
BULUNDUĞU YER: Özdemir Mahallesi, Gediz Uluyolu Sokak
ÇAĞI: Osmanlı,  H. 1311-M. 1895
ÖLÇÜSÜ: 30X60 cm.
ESERİN TANIMI: Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait, 1 envanter numara ile 1.grup taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan çeşmenin sivri kemerinin altındaki niş içinde yer alan uçları pahlanmış    altıgen formlu mermer kitabede dört satır Osmanlıca yazı bulunmaktadır.