KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa İli, Kula İlçesi, Eşme Yolu, Tabak Yokuşu Mevkiinden Çalınan Adak Steli

1

Bulunduğu Yer: Manisa İli, Kula İlçesi, Eşme Yolu Tabak Yokuşu Mevkii

Eserin Adı: Mermer Adak Steli

Cinsi: Mermer

Ölçüleri: Yükseklik: 88 cm, Genişlik: 38,5 cm,  Kalınlık: 7.5 cm

Tanımı: Mermer Stel.  Sol üst kısmı profilli ve profilli, düz bir şekilde işlendiği alınlık kısmı kırıktır. Stel gövdesinde, üstte kazınarak yapılmış çift taraflı balta (Labrys) ve altında 5 satırlık Yunanca yazıt yer alır.

Yazıtın Çevirisi: 40 yılında. Gaius oğlu Leukios Maios Ana tanrıça ve Apollon’a adak olarak  (sundu).