KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Malatya İli, Darende İlçesi Sadrazam Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi'nden Çalınan Kitaplar

Malatya İli Darende İlçesi, Sadrazam Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesinden Çalınan Kitaplar

Demirbaş No:260
Eser Adı :Umdetü'l-Kari fi Şerh-i Sahihi'l Buhari
Müellifi Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmet el-Ayni
Konu:İslam dini-Sahih hadisler
Tarihi:1152 H.
Dili:Arapça
Yazı Çeşidi:Bozuk Nesih
Ebadı:320x210-243x138 mm.
Satır Sayısı:35
Yaprak Sayısı 582
Kağıt Çeşidi Saykallı Abadi
Cilt 7
Cilt Özelliği 

Miklepli,zencirekli,şemseli,söz başları ve cetveller kırmızı,serlevha normal tezhipli, cetveller yaldızlı,kahverengi meşin cilt içindedir.

 

Demirbaş No:261
Eser Adı :Umdetü'l-Kari fi Şerh-i Sahihi'l Buhari
Müellifi Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmet el-Ayni
Konu:İslam dini-Sahih hadisler
Tarihi:1152 H.
Dili:Arapça
Yazı Çeşidi:Bozuk Nesih
Ebadı:320x210-243x138 mm.
Satır Sayısı:35
Yaprak Sayısı 523
Kağıt Çeşidi Saykallı Abadi
Cilt 8
Cilt Özelliği 

Miklepli,zencirekli,şemseli,söz başları ve cetveller kırmızı,serlevha tezhipli, cetveller yaldızlı, salbek göme şemseli,kahverengi meşin cilt içindedir.Mahfazaları kütüphanede bırakılmıştır.

 

Demirbaş No:633
Eser Adı :el-Ecza mine'l Kur'an (sandık içerisinde)
Müellifi Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmet el-Ayni
Konu:İslam dini-Mushaflar cüzler
Dili:Arapça
Yazı Çeşidi:İri Nesih
Ebadı:195x115-150x80 mm.
Satır Sayısı:7
Yaprak Sayısı 990
Cüz sayısı 30 (Her bir cüz 17 yapraktır)
Kağıt Çeşidi Nohidi renkli
Cilt Özelliği 

Miklepli,yaldız zencirekli,cetveller ve duraklar yaldızlı,sûre başlıkları mülevven tezhipli, kimi ayet sözcükleri kırmızı, vişne renkli meşin cilt. Hacı Rıza Paşa'nın, Sadrazam Mehmet Paşa Kütüphanesi'ne vakfettiğine dair vakıf kaydı ve H.Rıza Paşa'nın,  1231 tarihli vakıf mührü vardır.

613,561,563,300,622 demirbaş numaralı 5 adet eserin tezhipli sayfaları kesilip alınmıştır.

TEZHİPLİ SAYFALARI ÇALINAN KİTAPLAR

Tezhipli sayfalar, genellikle serlevha sayfalarıdır.

Demirbaş No:613
Eser Adı :el-Harâc
Müellifi Ebû Yûsuf Yakûb b. İbrahim b. Habib el-Kûfe el-Ensârî (113-182/731-789)
Tarihi:1134
Dili:Arapça
Yazı Çeşidi:Nesih
Ebadı:221x142-153x80 mm.
Özellikler Tezhipli

 

Demirbaş No:561
Eser Adı :Şerhu'l Kasideti'n Nûnîye
Müellifi Hayâlî Ahmed b. Mûsâ (829-862/1425-1458)
Dili:Arapça
Yazı Çeşidi:Talik
Ebadı:202x126-137x69 mm.
Yaprak Sayısı:91
Özellikler Tezhipli (1.sayfa)

 

Demirbaş No:563
Eser Adı :Divân
Müellifi Şerefeddin Ebû'l-Kâsım Ömer b. el-Fâriz (577-632/1182-1235)
Dili:Arapça
Yazı Çeşidi:Nesih
Ebadı:205x137-155x109 mm.
Özellikler Tezhipli (1.sayfa)

 

Demirbaş No:300
Eser Adı :İrşâdu'l-Akli's Selim ilâ Mezâyâ'l-Kitabi'l-Kerîm
Müellifi Ebû's-Suûd
Dili:Arapça
Yazı Çeşidi:Talik
Ebadı:310x183-233x127 mm.
Özellikler Tezhipli

 

Demirbaş No:662
Eser Adı :Vâkıatu'l-Müftîn
Müellifi Nakibzâde Abdulkâdir b. Yûsuf el-Hâlebî (1014-1085/1605-1674)
Dili:Arapça
Yazı Çeşidi:Talik
Ebadı:203x132-148x70 mm.
Özellikler Tezhipli