KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yusufağa Yazma Eser Kütüphanesi'nden Çalınan Yazma Eserler

2000 Yılında Kültür Bakanlığı Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü’ne Bağlı Yusufağa Yazma Eser Kütüphanesinden Çalınan Yazma Eserlere Ait Bibliyografik Künye Listesi

1. Demirbaş no. : 59/1
Adı : Kur’an-ı Kerim
Müstensihi : Halil b. El-Hac Hasan
Tarihi : 1158 Hicri.
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 165 x100 - 105x65 mm.
Satır sayısı : 15
Yaprak sayısı : 304
Cilt özelliği : Tam meşin kaplı, şemseli, köşebentli, mahfazalı.

2. Demirbaş no. : 59/2
Adı : Risale-i İlm-i Kıraat
Müellifi : Şatibi Ebu Muhammed b. Kasım
Müstensihi : Halil b. El-Hac Hasan
Tarihi : 1158 Hicri.
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 165 x100 - 100x60 mm.
Satır sayısı : 29
Yaprak sayısı : 16
Cilt özelliği : Tam meşin, şemseli, köşebentli, mahfazalı.

3. Demirbaş no. : 93
Adı : el-Mufassal
Müellifi : Car-Allah Ebu’l Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşeri
Müstensihi : Hamid b. Muhammed b. Mübarek es-Semerkandi (1739)
Tarihi : 740 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 175x150 - 115x90 mm.
Satır sayısı : 13
Yaprak sayısı : 174
Cilt özelliği : Sırtı ve kenarları meşin, miklebi kopuk, mahfazalı.

4. Demirbaş no. : 254/1
Adı : Kitab al-Maksud ve’l-Memdud
Müellifi : Ebu’l-Abbas Ahmed b.Muhammed ibnü’l-Veled al-Nahavi
Tarihi : 380 H/990 M
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : İri harfli, harekeli eski nesih
Ebadı : 195x140 - 150x110 mm.
Satır sayısı : 17
Yaprak sayısı : 95
Kağıt çeşidi : Koyu krem renkli kalın, hafif aharlı.
Cilt özelliği : Kenarı meşin, miklebli, şirazeli, ebru kağıt kaplı

5. Demirbaş no. : 254/2
Adı : Kitabu’l-Müzekker Ve’l-Müennes
Müellifi : Ebu Haten Sehl b. Muhammed al-Sicistani
Tarihi : 360 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : İri harfli harekeli eski nesih
Ebadı : 195x140 - 150x110 mm.
Satır sayısı : 12
Yaprak sayısı : 105
Cilt özelliği : Kenarı meşin, miklebli, şirazeli, ebru kağıt kaplı

6. Demirbaş no. : 4692
Adı : Kitabu Esmai’r-Ricali’l-Hadis
Müstensihi : Yusuf b. Halil b. Abdullah ed-Dımeşki
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 250x170 - 170x110 mm.
Satır sayısı : 21
Yaprak sayısı : 130
Cilt özelliği : Tam meşin kaplı, şemseli, miklepli ve şirazeli.

7. Demirbaş no. : 4713/1
Adı : Levamiu’l- Beyyinat fi Şerhi Esmaullah Ve’s-Sıfat
Müellifi : Fahreddin Ebu Abdullah Muhammed er-Razi
Müstensihi : Ömer b. Muhammed es-Sadık
Tarihi : 740 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 235x160 - 185x105mm.
Satır sayısı : bb
Yaprak sayısı : 1b-78b
Cilt özelliği : Koyu vişne rengi tam meşin, salbek şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli, mahfazalı

8. Demirbaş no. : 4713/2
Adı : Şerh Dibace-i Meşarik el-Envar
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Ta’lik
Ebadı : 235x160 - 125x115mm.
Satır sayısı : 35
Yaprak sayısı : 6
Cilt özelliği : Koyu vişne rengi tam meşin, salbek şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli, mahfazalı

9. Demirbaş no. : 4713/3
Adı : Silsilename-i Muhaddisin
Müstensihi : Hüseyin b. Abdullah
Tarihi : H.730
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 235x160 - 125x115mm.
Satır sayısı : 19
Yaprak sayısı : 6
Cilt özelliği : Koyu vişne rengi tam meşin, salbek şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli, mahfazalı

10. Demirbaş no. : 4753
Adı : Tefsiru Ebu’l-Leys
Müellifi : Ebu ‘l- Leys Nasr b. Muhammed ed-Semerkandi
Tarihi : 495 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 240x185 - 150x140mm.
Satır sayısı : bb
Yaprak sayısı : 224
Kağıt çeşidi : Su yolu filigran
Cilt özelliği : Koyu kahverengi meşin, şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli, selçuki cilt

11. Demirbaş no. : 4756
Adı : El-Cemi Beyne Garibeyi’l-Kur’an ve’l- Hadis
Müellifi : Ebu Ubeyd Ahmed b. Muhammed el-Herevi
Müstensihi : Ebu Said el-Katip
Tarihi : 508 H
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 205x145 – 140x95mm.
Satır sayısı : 21
Yaprak sayısı : 238
Cilt özelliği : Koyu kahverengi tam meşin, şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli, selçuki

12. Demirbaş no. : 4757
Adı : El-Cemi Beyne Garibeyi’l-Kur’an ve’l- Hadis
Müellifi : Ebu Ubeyd Ahmed b. Muhammed el-Herevi
Tarihi : 499 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 210x150- 140x90 mm.
Satır sayısı : 20
Yaprak sayısı : 233
Cilt özelliği : Koyu kahverengi tam meşin, şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli selçuki
13. Demirbaş no. : 4808
Adı : Şerhu Camiu’s-Sagir
Müellifi : Sadru’ş-Şehid Hüsameddin Ömer b. Abdullah el-Aziz
Tarihi : 574 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 215x155 – 170x110 mm.
Satır sayısı : 19
Yaprak sayısı : 265
Cilt özelliği : Meşin, çaharkuşe ebru kaplı, miklepli, mahfazalı.

14. Demirbaş no. : 4812
Adı : Tevzihü’l-Havi
Müellifi : Kutbeddin Ahmed b. El-Hasan b. Ahmed eş-Şafi
Müstensihi : Mahmud b. Ahmed b. Mehmed Muhammed el-Konevi
Tarihi : 736 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 175x125 – 125x50 mm.
Satır sayısı : 17
Yaprak sayısı : 158
Cilt özelliği : Koyu kahverengi meşin, şemseli, köşebentli, zencirekli, miklepli, şirazeli, selçuki

15. Demirbaş no. : 4820/1
Adı : İhtilafu’l-Ulema
Müellifi : Ebu İshak İbrahim b. Cabir eş-Şafi
Müstensihi : Ömer b. Mevdud
Tarihi : 649 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 225x120– 175x90 mm.
Satır sayısı : 17
Yaprak sayısı : 1b-113a
Cilt özelliği : Kahverengi meşin, miklepli, dağınık cilt

16. Demirbaş no. : 4820/2
Adı : Kitab-ü Şerhu Ma’htelefe fi
Müellifi : Hasan b.Ahmed b.Muhammed el-Attar el-Hemedani
Tarihi : 651 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 225x120– 170x80 mm.
Satır sayısı : 17
Yaprak sayısı : 82
Cilt özelliği : Kahverengi meşin, miklepli, dağınık cilt

17. Demirbaş no. : 4826
Adı : Muhtasaru’l-Münteha
Müellifi : İbn Hacib Cemaleddin Ebu Amr Osman b. Ömer
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 240x160 – 155x110 mm.
Satır sayısı : 17
Yaprak sayısı : 92
Cilt özelliği : Sırtı meşin, ebrulu, mukavva cilt.

18. Demirbaş no. : 4847
Adı : Haşiye Ala Usuli’l-Fıkh
Müellifi : Muhammed b. Muhammed b. Nasr
Müstensihi : Muhammed b. Ebu Mansur b. El-Hasan
Tarihi : 692 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 180x140 –140x115 mm.
Satır sayısı : 20
Yaprak sayısı : 86
Cilt Özelliği : Yeşil renkli mukavva

19. Demirbaş no. : 4857
Adı : İhyau Ulumiddin
Müellifi : Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed el -Gazali
Tarihi : 689 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 230x165 – 160x120 mm.
Satır sayısı : 19
Yaprak sayısı : 347 (Baştan 184 yaprağı yok)
Cilt Özelliği : Siyah tam meşin, dairevi şemseli, miklepli, şirazeli, selçuki
Not: Eserin başından 184 yaprak ve cilt kapakları alınmış olup, son kısmı yerinde bırakılmıştır.

20. Demirbaş no. : 4859/1
Adı : Kitabu’l-Esfar
Müellifi : Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ali
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 240x165 – 185x110 mm.
Satır sayısı : 17
Yaprak sayısı : 1-38b
Cilt özelliği : Meşin dairevi şemseli, miklepli, Selçuki, dağınık cilt.

21. Demirbaş no. : 4859/2
Adı : Kelamu’l-Abadile fi’l-Hakaik bi el- Sinne
Müellifi : Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ali
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 240x165 – 185x110 mm.
Cilt özelliği : Meşin dairevi şemseli, miklepli, selçuki, dağınık cilt.

22. Demirbaş no. : 4861
Adı : Tenezzüli’l-Emlak fi Harekati’l-Eflak
Müellifi : Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ali
Müstensihi : Süleyman el-Hüseyin el-Belhi
Yazım Tarihi : 1275 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 237x158 –177x112 mm.
Satır sayısı : 15
Yaprak sayısı : 122
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, şemseli, şirazeli

23. Demirbaş no. : 4865
Adı : Miftahu’l-Gayb
Müellifi : Sadreddin Muhammed b. İshak el-Konevi
Müstensihi : Yusuf b. Ahmed
Tarihi : 672 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 210x165 –125x110 mm.
Satır sayısı : 13
Yaprak sayısı : 91
Cilt özelliği : Selçuki

24. Demirbaş no. : 4867/1
Adı : Fıkıh (Kitabün-Nefahat el-İlâhiyye)
Müellifi : Sadreddin Konevi
Müstensihi : Tevakkul b. Ali b. Abdullah b. Seyfeddin el-Hilali
Tarihi : 844 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 180x130 –bb mm.
Satır sayısı : bb.
Yaprak sayısı : 85
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, selçuki cilt.

25. Demirbaş no. : 4867/2
Adı : Risaleti Ruhul Kudüs fi Menazıratün Nefs
Müellifi : Muhyiddin Arabi
Müstensihi : Tevakkul b. Ali el-Attar
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 180x130 –bb mm.
Satır sayısı : bb
Yaprak sayısı : 79
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, selçuki cilt.

26. Demirbaş no. : 4867/3
Adı : Aklat al-Mustavfirat
Müellifi : Muhyiddin Arabi
Müstensihi : Tevakkul b. Ali el-Attar
Yaz.Tarihi : 848 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 180x130 –bb mm.
Satır sayısı : bb
Yaprak sayısı : 25
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, selçuki cilt.

27. Demirbaş no. : 4868/1
Adı : Fazlu’s-Saadeti’t-Tevhid
Müellifi : Sadreddin Konevi Muhammed b. İshak
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Eski Nesih
Ebadı : 245x160 –180x120 mm.
Satır sayısı : 9
Yaprak sayısı : 1-23 a.
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, şemseli cilt.

28. Demirbaş no. : 4868/5
Adı : Kitabu Tacût Teracim fi İşareti’l-İlm
Müellifi : Muhyiddin Arabi
Yaz. Tarihi : 617 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 245x160 –185x120 mm.
Satır sayısı : 17
Yaprak sayısı : 31
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, şemseli cilt.

29. Demirbaş no. : 4868/6
Adı : Kitabu’ş-Şevahid
Müellifi : Muhyiddin Arabi
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 245x160 –185x120 mm.
Satır sayısı : 17
Yaprak sayısı : 12
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, şemseli cilt.

30. Demirbaş no. : 4868/7
Adı : Şi’r
Müellifi : Muhyiddin Arabi
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 245x160 –185x120 mm.
Satır sayısı : bb
Yaprak sayısı : 1
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, şemseli cilt.

31. Demirbaş no. : 4868/8
Adı : Kitabu’l-Celâle
Müellifi : Muhyiddin Arabi
Yaz. Tarihi : 615 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 245x160 –195x120 mm.
Satır sayısı : 18
Yaprak sayısı : 7
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, şemseli cilt.

32. Demirbaş no. : 4868/9
Adı :Kitabu’l-Ezel
Müellifi : Muhyiddin Arabi
Yaz. Tarihi : 615 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 245x160 –195x120 mm.
Satır sayısı : 18
Yaprak sayısı : 7
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, şemseli cilt.

33. Demirbaş no. : 4894
Adı : Kitabu’ş-Şehab fi’l-Emsal ve’l-Adab
Müellifi : Kanzi Ebu Abdullah al-Kazai
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Kufi
Ebadı : 190x140 –145x95 mm.
Satır sayısı : bb
Yaprak sayısı : 50
Cilt Özelliği : Sırtı meşin siyah bez cilt.

34. Demirbaş no. : 4900
Adı : el-Mustaksa fi’l-Emsal
Müellifi : Car-Allah Ebu’l Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşeri
Tarihi : 604 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 210x150 –160x100 mm.
Satır sayısı : bb.
Yaprak sayısı : 331
Cilt Özelliği : Kahverengi meşin, gömme şemseli, miklepli mahfazalı cilt.

35. Demirbaş no. : 4901
Adı : Resailü Sahibiye
Müellifi : Ebi’l-Feth Nasrullah b. Muhammed
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 160x120 –100x75mm.
Satır sayısı : 11
Yaprak sayısı : 122
Cilt Özelliği : Koyu kahverengi meşin, şemseli, miklepli, şirazeli cilt.

36. Demirbaş no. : 4904
Adı : Kifayetü’l-Katib ve Nihayetü’r-Ragıb
Müellif : Cemaleddin Ebu’l-Feth Mesut b. Memdud ibn Said
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 240x170 –bb mm.
Satır sayısı : bb
Yaprak sayısı : 211
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, şemseli, miklepli, şirazeli selçuki

37. Demirbaş no. : 4905/1
Adı : Divan-ı Ebu’l-Hasan et-Tehami
Müellifi : Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed
Tarihi : 589 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 180x125 –125x90 mm.
Satır sayısı : 13
Yaprak sayısı : 94
Cilt Özelliği : Kahverengi meşin, ebrulu mukavva cilt.

38. Demirbaş no. : 4905/2
Adı : Ziyadet min al-Mevakıf
Müellifi : An-Miğari Muhammed Abdulcabbar b. al-Hasan
Tarihi : 359 H.
Yazıldığı yer : Basra
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 180x125 –115x90 mm.
Satır sayısı : bb
Yaprak sayısı : 46
Cilt Özelliği : Kahverengi meşin, ebrulu mukavva cilt.

39. Demirbaş no. : 4913/1
Adı : Haşiyet Ala Şerh-i Şafiyet
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 245x160 –155x120 mm.
Satır sayısı : 15
Yaprak sayısı : 140
Cilt Özelliği : Sırtı meşin mukavva cilt.
Not: Cildi yerinde bırakılmış, çalınmamıştır.

40. Demirbaş no. : 4913/2
Adı : Es-Safiye (İlmüsarf)
Müellifi : İbn Hacib Cemaleddin Ebu Amr Osman b.Ömer
Tarihi : 694 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 245x160 –155x120 mm.
Satır sayısı : 15
Yaprak sayısı : 38
Cilt Özelliği : Sırtı meşin mukavva cilt.

41. Demirbaş no. : 4914/1
Adı : Usulu’n-Nahv ve’s-Sarf
Müellifi : Fahreddin Muhammed b. el-Hatip
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Mağribi
Ebadı : 250x160 – 170x100 mm.
Satır sayısı : 19
Yaprak sayısı : 121
Cilt Özelliği : Tam meşin mıklepli şirazeli, şemseli

42. Demirbaş no. : 4914/2
Adı : Usul es-Sarf
Müellifi : Abdul Abbas
Yaz.Tarihi : 694 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 250x160 – 110x105 mm.
Satır sayısı : 19
Yaprak sayısı : 69
Cilt Özelliği : Tam meşin mıklepli şirazeli, şemseli

43. Demirbaş no. : 4935
Adı : Mufassal fi’n-Nahv
Müellifi : Car-Allah Ebu’l Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşeri
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 249x187 –135x90 mm.
Satır sayısı : 13
Yaprak sayısı : 169
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli selçuki

44. Demirbaş no. : 4980
Adı : Şerh el-Kanun fi’t-Tıb
Müellifi : Fahreddin Muhammed b. Ömer er-Razi
Tarihi : 621 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 240x165–185x120 mm.
Satır sayısı : 19
Yaprak sayısı : 86
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, şemseli, miklepli, zencirekli, şirazeli,selçuki

45. Demirbaş no. : 4983
Adı : Tezkiratü İbn Baytar fi’t-Tıb
Müellifi : İbni Baytar Ziyaeddin Abdullah b. Ahmed el-Maliki
Tarihi : 723 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 230x130 –bb mm.
Satır sayısı : bb
Yaprak sayısı : 79
Cilt Özelliği : Siyah tam meşin, şemseli, miklepli.

46. Demirbaş no. : 4984
Adı : Kanunu fi’t-Tıp
Müellifi : Tabib al-A’yün b.A’yün al-Mısrî
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 250x160 –190x110 mm.
Satır sayısı : 21
Yaprak sayısı : 412
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, dairevi, şemseli, miklepli, şirazeli, selçuki

47. Demirbaş no. : 4986
Adı : Muhacca el-Beyda
Müellifi : Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed
Yaz.Tarihi : 600 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 250x170 –175x105 mm.
Satır sayısı : 19
Yaprak sayısı : 163
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, miklepli

48. Demirbaş no. : 4991
Adı : Kitap al-Akaid fi’l-Hakayık fi İşaret
Müellifi : Şemseddin b. Abdurrahman b.Mervan b.Salim al-Mısri
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 255x160 –195x125 mm.
Satır sayısı : 21
Yaprak sayısı : 145
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, şirazeli

49. Demirbaş no. : 4997
Adı : Rebiü’l-Ebrar ve Nususü’l-Ahbar
Müellifi : Car-Allah Ebu’l Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşeri
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 250x180 –175x120 mm.
Satır sayısı : 19
Yaprak sayısı : 209
Cilt Özelliği : Kırmızı meşin miklepli, şirazeli, ebrulu

50. Demirbaş no. : 4998
Adı : Rebiü’l-Ebrar veNususü’l-Ahbar
Müellifi : Car-Allah Ebu’l Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşeri
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 250x180 –175x120 mm.
Satır sayısı : 19
Yaprak sayısı : 202
Cilt Özelliği : Kırmızı meşin, miklepli, şirazeli, ebrulu

51. Demirbaş no. : 5002/1
Adı : Şerh Mulahhas fi’l-Hey’e
Müellifi : Kadı-Zade Rumi, Selahaddin Musa b. Muhammed
Yaz.Tarihi : 1088 H/1677M
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Ta’lik
Ebadı : 195x110 –120x60 mm.
Satır sayısı : 21
Yaprak sayısı : 74
Cilt Özelliği : Yeşil bez kılıflı tam meşin kaplı ıslampajlı mıklepli

52. Demirbaş no. : 5008
Adı : el-Fasih
Müellifi : Ebu’l-Abbas Ahmed b. Yahya
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 185x170 –150x140 mm.
Satır sayısı : 13
Yaprak sayısı : 43
Cilt Özelliği :Kahverengi tam meşin, şemseli, şirazeli, miklepli

53. Demirbaş no. : 5009
Adı : Et-Tezkiretü’l-Hereviye
Müellifi : Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed al-Herevi
Yaz.Tarihi : 1506 M.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 170x125 –110x80 mm.
Satır sayısı : 7
Yaprak sayısı : 53
Cilt özelliği : Kahverengi meşin, çeharkuşe ebru kaplı.

54. Demirbaş no. : 5010
Adı : Kitab-ı İsfehani
Müellifi : Şemseddin Mahmud b. Abdurrahman al-İsfahani
Müstensihi : Ebu’l-Hay Muhammed b. İbrahim
Tarihi : 881 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 170x125-125x95 mm.
Satır sayısı : 21
Yaprak sayısı : 224
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, şemseli, miklepli, şirazeli, selçuki

55. Demirbaş no. : 5012
Adı : el-Makamat
Müellifi : Ebu Muhammed Kasım b. Ali el-Hariri
Müstensihi : Muhammed ed-Devvani al-Bağdadi
Tarihi : 1114 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 245x160–175x100 mm.
Satır sayısı : 15
Yaprak sayısı : 183
Cilt Özelliği : Yeşil bez kaplı, miklepli, şirazeli, mahfazalı, tam meşin

56. Demirbaş no. : 5027
Adı : Kenzü’l-Meani fi Şerhi Hırzi’l-Emani
Müellifi : Burhaneddin İbrahim Ömer el-Caberi
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 260x175 –200x130 mm.
Satır sayısı : 29
Yaprak sayısı : 146
Cilt özelliği : Yeşil bez kaplı mahfazalı

57. Demirbaş no. : 5030
Adı : es-Seyf’l-Meslu’l-ala min Sebbi’r-Resul
Müellifi : Takküyddin Ebi’l-Hasan Ali b. Abdülkaf el-Kufi
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 250x180 –185x140 mm.
Satır sayısı : 19
Yaprak sayısı : 80
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, gömme şemseli, miklepli.

58. Demirbaş no. : 5032
Adı : eş-Şifa-i Şerif
Müellifi : Ebu’l-Fazl İyaz b. Musa el-Yahsibi
Müstensihi : Muhammed b. Ahmed
Tarihi : 795 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 255x180 –190x125 mm.
Satır sayısı : 19
Yaprak sayısı : 287
Cilt Özelliği : Tam meşin üzerine yeşil bez kaplı, miklepli, şemseli

59. Demirbaş no. : 5033
Adı : Tavzih ma Hafi mine’l-Fazi’ş-Şifa
Müellifi : Şemseddin Muhammed el-Hicazi
Tarihi : 859 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 260x175 –200x135 mm.
Satır sayısı : 25
Yaprak sayısı : 57
Cilt Özelliği : Kırmızı meşin, zencirekli, miklepli

60. Demirbaş no. : 5034
Adı : el-Camiu’s-Sahih
Müellifi : Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail el-Buhari
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 265x170 –180x120 mm.
Satır sayısı : 35
Yaprak sayısı : 290
Cilt Özelliği : Yeşil bez kaplı miklepli, şirazeli.

61. Demirbaş no. : 5059 (1.cilt)
Adı : el-Ahkamü’l-Kübra fi’l-Hadis
Müellifi : Ebu Muhammed Abdulhak b. Abdurrahman
Tarihi : 614 H.
Yazıldığı yer : Malatya
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Mağribi
Ebadı : 260x165 –180x110 mm.
Satır sayısı : 15
Yaprak sayısı : 172
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli Selçuki

62. Demirbaş no. : 5060 (2.cilt)
Adı : el-Ahkamü’l-Kübra fi’l-Hadis
Müellifi : Ebu Muhammed Abdulhak b. Abdurrahman
Tarihi : 614 H.
Yazıldığı Yer : Malatya
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Mağribi
Ebadı : 260x170 – 180x100 mm.
Satır sayısı : 15
Yaprak sayısı : 164
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli, selçuki

63. Demirbaş no. : 5061 (3.cilt)
Adı : el-Ahkamu’l-Kübra fi’l-Hadis
Müellifi : Ebu Muhammed Abdulhak b. Abdurrahman
Tarihi : 614 H.
Yazıldığı Yer : Malatya
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Mağribi.
Ebadı : 264x170 – 180x105 mm.
Satır sayısı : 15
Yaprak sayısı : 192
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli, Selçuki

64. Demirbaş no. : 5062 (4.cilt)
Adı : el-Ahkamü’l-Kübra fi’l-Hadis
Müellifi : Ebu Muhammed Abdulhak b. Abdurrahman
Tarihi : 614 H.
Yazıldığı Yer : Malatya
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Mağribi
Ebadı : 250x170 – 180x110 mm.
Satır sayısı : 15
Yaprak sayısı : 172
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli, selçuki

65. Demirbaş no. : 5063 (5.cilt)
Adı : el-Ahkamu’l-Kübra fi’l-Hadis
Müellifi : Ebu Muhammed Abdulhak b. Abdurrahman
Tarihi : 613 H.
Yazıldığı yer : Malatya
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Mağribi
Ebadı : 262x167 – 180x100 mm.
Satır sayısı : 15
Yaprak sayısı : 206
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli, selçuki

66. Demirbaş no. : 5064 (6.cilt)
Adı : el-Ahkamu’l-Kübra fi’l-Hadis
Müellifi : Ebu Muhammed Abdulhak b. Abdurrahman
Tarihi : 613 H.
Yazıldığı yer : Malatya
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Mağribi
Ebadı : 260x170 – 180x100 mm.
Satır sayısı : 15
Yaprak sayısı : 195
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, miklepli, şirazeli, selçuki

67. Demirbaş no. : 5071 (1.cilt)
Adı : el-Keşf fi Esmai’r-Rical
Müellifi : Ebu Abdullah Şemseddin Muhammed
Yaz.Tarihi : 731 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 250x180 – bb mm.
Satır sayısı : bb
Yaprak sayısı : 206
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, miklepli, selçuki

68. Demirbaş no. : 5073
Adı : Esmaü’s-Sahabe
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 255x170 – bb mm.
Satır sayısı : bb
Yaprak sayısı : 118
Cilt özelliği : Sırtı siyah meşin cilt.

69. Demirbaş no. : 5075
Adı : Ma’arif Fi’t-Tarih
Müellifi : İbn Kuteybe Ebu Muhammed
Müstensih : Mahmud b. Muhammed
Yaz.Tarihi : 637 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 263x180 – 190x120 mm.
Satır sayısı : 16
Yaprak sayısı : 231
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, şirazeli, selçuki

70. Demirbaş No. : 5084
Adı : Kitab Şerhu’l- Esma
Müellifi : İbn Burrican Ebi Hükm Abdusselam
Müstensihi : Muhammed b.Abdullah el Konevi
Tarihi : 667H/1268M
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 255X175 -180X120 mm.
Satır Sayısı : 19
Yaprak Sayısı : 383
Cilt Özelliği : Kahverengi tam meşin, dairevi şemseli, zencirekli, şirazeli, selçuki, mıklebli

71. Demirbaş No. : 5235
Adı : Mesabihu Şerif
Müellifi : Hüseyin b.Mesud el-Ferrari el-Bağavi
Müstensihi : Muhammed b.Abduhayr b.Abdulvahid
Tarihi : 746 H.
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 320X240 – 215X160 mm.
Satır Sayısı : 19
Yaprak Sayısı : 264 (1b-2a ile 263b-264a tezhiplidir.)
Cilt Özelliği : Tam meşin kaplı, miklepli, şirazeli, yeşil bez kaplı

72. Demirbaş No. : 5251
Adı : A’lamu’n-Nübüvvet
Müellifi : Ebu’l Hasan Ali b. Muhammed el-Mağverdi
Müstensihi : Abdülaziz b.Osman b.Ebu Bekr el-Mağribi
Tarihi : 556 H.
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 255X162 – 190X120 mm.
Satır Sayısı : 22
Yaprak Sayısı : 107
Cilt Özelliği : Tam meşin, miklepli, şirazeli

73. Demirbaş No. : 5265
Adı : Kitabu’l – İfham li ma fi’l-Buhari Mine’l - İbham
Müellifi : Celaleddin Ebu’l-Fazl Abdurahman el-Belkımi
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 270X180 – 180X130 mm.
Satır Sayısı : 21
Yaprak Sayısı : 134 (1.sahife tezhipli)
Cilt Özelliği : Tam meşin kaplı, şirazeli, şemseli

74. Demirbaş No. : 5291
Adı : Garibeyn (Garibü’l Kur’an Ve’l-Hadis)
Müellifi : Ebu Ubeyd Ahmed b.Muhammed el-Herevi
Tarihi : 514 H.
Yazıldığı yer : Humus
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 313X235 – 255X180 mm.
Satır Sayısı : 25
Yaprak Sayısı : 338
Cilt Özelliği : Tam meşin, miklepli, şemseli, şirazeli.

75. Demirbaş No. : 5296
Adı : Tabsıratül-Edille
Müellifi : Ebu’l Mu’in Meymun b. Muhammed en-Nesefi
Tarihi : 775 H.
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 275X190-210X140 mm.
Satır Sayısı : 25
Yaprak Sayısı : 1+331
Cilt Özelliği : Tam meşin, miklepli,şemseli, şirazeli

76. Demirbaş No. : 5422 (1.cilt)
Adı : Nihayetü’l-Müctehid Kifayetü’l- Muktasıd
Müellifi : Muhammed b. el-Velid b. Muhammed b. Rüşd
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Mağribi
Ebadı : 285X195-210X135 mm.
Satır Sayısı : 23
Yaprak Sayısı : 192
Cilt Özelliği : Dağınık

77. Demirbaş No. : 5423 (2.cilt)
Adı : Nihayetü’l- Müctehid Kifayetü’l- Muktasıd
Müellifi : Muhammed b. el-Velid b. Muhammed b. Rüşd
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Mağribi
Ebadı : 285X195-215X135 mm.
Satır Sayısı : 23
Yaprak Sayısı : 186
Cilt Özelliği : Tam meşin, miklepli, şemseli, şirazeli

78. Demirbaş No. : 5438
Adı : Kur’an-ı Kerim
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Sülüs ve nesih
Ebadı : 260X190- 210X140 mm.
Satır Sayısı : b.b (başka başka)
Yaprak Sayısı : 172
Cilt Özelliği : Tam meşin, miklepli, şemseli ,şirazeli

79. Demirbaş No. : 5440
Adı : Şifaü’l-Alil fi’l-Kaza ve’l- Kader ve’l- Hikme ve’t-Talil
Müellifi : Ebu Abdullah Muhammed b. Ebu Bekr el -Cezvi
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 255X170- 180X120 mm.
Satır Sayısı : 23
Yaprak Sayısı : 325
Cilt Özelliği : Tam meşin , miklepli, şirazeli.

80. Demirbaş No. : 5453
Adı : Silsilename
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih kırması
Ebadı : 305X210 – bxb mm.
Satır Sayısı : b.b
Yaprak Sayısı : 111
Cilt Özelliği : Dağınık.

81. Demirbaş No. : 5490
Adı : Şerhu Divanı Ebi’t-Tayyib el-Mütenebbi
Müellifi : Ebu’l Feth Osman b.Cinni en-Nahvi
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 265X187– 195X140 mm.
Satır Sayısı : 23
Yaprak Sayısı : 225
Cilt Özelliği : Tam meşin, şemseli,şirazeli, Selçuki

82. Demirbaş No. : 5491(2.cilt)
Adı : Şerhu Divan-ı Ebi’t-Tayyib el -Mütenebbi
Müellifi : Ebu’l-Feth Osman b.Cinni en-Nahvi
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 265X185 – 190X130 mm.
Satır Sayısı : 22
Yaprak Sayısı : 238
Cilt Özelliği : Tam meşin , şemseli, şirazeli, selçuki

83. Demirbaş No. : 5492 (3.cilt)
Adı : Şerhu Divan-ı Ebi’t -Tayyib el -Mütenebbi
Müellifi : Ebu’l-Feth Osman b.Cinni en-Nahvi
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 265X185 – 205X130 mm.
Satır Sayısı : bb.
Yaprak Sayısı : 256
Cilt Özelliği : Tam meşin , şemseli, şirazeli, selçuki

84. Demirbaş No. : 5494 (3.cilt)
Adı : Rebiu’l-Ebrar ve Nususü’l-Ahbar
Müellifi : Car-Allah Ebu’l Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşeri
Dili : Arapça-Nesih
Ebadı : 265X190 – 185X125 mm.
Satır Sayısı : 19
Yaprak Sayısı : 194
Cilt Özelliği : Sırtı ve kenarları meşin, kağıt kaplı miklepli, şirazeli

85. Demirbaş No. : 5501
Adı : Divan-ı Şeyhu’l-Ekber
Müellifi : Şeyhü’l Ekber Muhyiddin İbn el-Arabi
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Mağribi
Ebadı : 255X170 – 195X115 mm.
Satır Sayısı : 25
Yaprak Sayısı : 235
Cilt Özelliği : Tam meşin, şemseli, şirazeli.

86. Demirbaş No. : 5502 (2.cilt)
Adı : Divan-ı Şeyhü’l - Ekber
Müellifi : Şeyhü’l-Ekber Muhyied-din ibn el-Arabi
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Mağribi
Ebadı : 255X170 – 195X115 mm.
Satır Sayısı : 25
Yaprak Sayısı : 201
Cilt Özelliği : Tam meşin , şemseli, şirazeli.

87. Demirbaş No. : 5536
Adı : Kitabı’n-Nebat min Kitabü’ş-Şifa
Müellifi : İbn Sina Ebu Ali el-Hüseyin b.Abdullah
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 258X175 – 175X110 mm.
Satır Sayısı : 18
Yaprak Sayısı : 222
Cilt Özelliği : Sırtı meşin, kağıt kaplı, şirazeli.

88. Demirbaş No. : 5544/1
Adı : el -İşaret Ve’t -Tenbihat Fi’l-Mantık
Müellifi : İbn Sina Ebu Ali el-Hüseyin b.Abd Allah
Tarihi : 630 H.
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 255X170 – 205X135 mm.
Satır Sayısı : 19
Yaprak Sayısı : 58
Cilt Özelliği : Tam meşin , miklepli, şemseli, şirazeli.

89. Demirbaş No. : 5544/2
Adı : Metn-i Hikmet al-İşrak
Müellifi : Şahabeddin Ebu’l-Feth Mahyab Habaşi es-Sühreverdi
Müstensihi : Hasan
Tarihi : 640 H.
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 255X170 – 180X115 mm.
Satır Sayısı : 25
Yaprak Sayısı : 63
Cilt Özelliği : Tam meşin, miklepli, şemseli, şirazeli.

90. Demirbaş No. : 5545
Adı : Miftahu’l-Ulum
Müellifi : Ebu Yakub Yusuf b.Ebu Muhammed b.Ali es-Sekkaki
Müstensihi : Behzad b.Ali
Tarihi : 671 H.
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 260X180 – 180X125 mm.
Satır Sayısı : 19
Yaprak Sayısı : 298
Cilt Özelliği : Tam meşin kaplı, , miklepli, şemseli, şirazeli.

91. Demirbaş No. : 6623
Adı : Divan-ı Nevai Nevadirü’ş-Şebab
Müellifi : Ali Şir Nevai
Dili : Türkçe - Urduca
Yazı Çeşidi : Talik
Ebadı : 280X175 – 189X110 mm.
Satır Sayısı : 15
Yaprak Sayısı : 240 (1b-2a, 83b başlığı, 130b başlığı, 172b başlığı nefis tezhipli. )
Cilt Özelliği : Tam meşin kaplı, şirazeli, yaldız şemseli, miklepli,

92. Demirbaş No. : 6626
Adı : Kur’an-ı Kerim
Müstensihi : Ebu’l-Fevz b. Abdü’l-Halik el Mısri
Tarihi : 536 H. (1141 M.)
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Kufi
Ebadı : 402X264-295X165 mm.
Satır Sayısı : 21
Yaprak Sayısı : 219 (1b ve 2a kenar ve başlıklar secavend işaretleri ve sure başları tezhiplidir. )
Cilt Özelliği : Tam meşin kaplı, şemseli, şirazeli , miklepli, üzeri yeşil bez kılıflı.

93. Demirbaş No. : 6690
Adı : Kitab at-Tuhfat aş- Şarifat fi’l-Fıkh
Müellifi : Şemseddin Muhammed b. Muhammed
Müstensihi : Şemseddin Muhammed b. Muhammed
Tarihi : 785 H.
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 163X118- 115X80 mm.
Satır Sayısı : 13
Yaprak Sayısı : 108
Cilt Özelliği : Tam meşin kaplı, , şemseli,şirazeli cilt, miklepli

94. Demirbaş No. : 6694
Adı : Şarh al-Lübab
Müellifi : Kutbeddin Muhammed b. Muhammed b. Mesud b.Mahmud b.Abi’l-Fath es- Sayrani
Müstensihi : Nasır b. Ahmed b. Hasan
Tarihi : 732 H.
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 174X144- 144X107 mm.
Satır Sayısı : 19
Yaprak Sayısı : 267
Cilt Özelliği : Fersude.

95. Demirbaş No. : 6708/1
Adı : Hülasatu’l-Abhas fi şarh Nahci’l-Kıraat as-Selas
Müellifi : Ebu Muhammed İbrahim b. Ömer el-Caberi
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 180X136- 122X85 mm.
Satır Sayısı : 17
Yaprak Sayısı : 153
Cilt Özelliği : Fersude Meşin.

96. Demirbaş No. : 6708/2
Adı : Fıkıh
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 180X136- 135X92 mm.
Satır Sayısı : 19
Yaprak Sayısı : 13
Cilt Özelliği : Fersude Meşin.

97. Demirbaş No. : 6708/3
Adı : Zad ar-Raşad Fi’l-Hıfaf Bayn Ahl al-Adad
Müellifi : Ebu Abd Allah Muhammed b.Ahmed b.al-Hüseyni al-Musili
Tarihi : 866 H.
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 180X136- 125X95 mm.
Satır Sayısı : 15
Yaprak Sayısı : 7
Cilt Özelliği : Fersude meşin.

98. Demirbaş No. : 6708/4
Adı : Kitab ad-Dürrat fi Takmilat al-Kırâ’at al-Aşarat
Müellifi : Şemseddin b. al-Cazari
Tarihi : 855 H.
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 180X136- 120X95 mm.
Satır Sayısı : 15
Yaprak Sayısı : 10
Cilt Özelliği : Fersude Meşin.

99. Demirbaş No. : 6708/5
Adı : Nasih Va’l-Mansuh
Tarihi : 867 H.
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 180X136- 120X85 mm.
Satır Sayısı : 17
Yaprak Sayısı : 45
Cilt Özelliği : Fersude Meşin.

100. Demirbaş No. : 6708/6
Adı : Fetava-i Yahya
Müellifi : Muhyeddin Ebu Zekeriya Yahya
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 180X136- 140x100 mm.
Satır Sayısı : 15
Yaprak Sayısı : 82
Cilt Özelliği : Fersude Meşin.

101. Demirbaş No. : 6741
Adı : Kitabı Tefsir-i Garibu’l- Kur’an
Müellifi : Ebu Muhammed Abdullah b. Muslim el- Kuteybi
Müstensihi : Muhammed b. İbrahim el- Erdebili
Tarihi : 566 H.
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 195X153-152X105 mm.
Satır Sayısı : 10
Yaprak Sayısı : 297
Cilt Özelliği : Fersude

102. Demirbaş No. : 6742
Adı : Kitabu’l-İzah fi Şerhi’l- Makamat
Müellifi : Nasır b. Abdusseyid el-Mutarrızi
Müstensihi : Ali b. Şah b. İsmail
Tarihi : 681 H.
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih kırması
Ebadı : 189X150-132X102 mm.
Satır Sayısı : 17
Yaprak Sayısı : 265
Cilt Özelliği : Sırtı ve kenarları meşin kağıt kaplı, miklepli, şirazeli

103. Demirbaş No. : 6779
Adı : Nevadiru’l-Usul fi Mağrifeti Ahbari’r -Resul
Müellifi : Ebu Abdullah Muhammed b.Ali Hasan b. Basir al-Muazzin al-Hakim at-Tirmizi
Müstensihi : Muhammed b. Hasan
Tarihi : 600 H.
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 230X145-183X118 mm.
Satır Sayısı : 23
Yaprak Sayısı : 271
Cilt Özelliği : Tam meşin , miklepli, şirazeli.

104. Demirbaş No. : 6782
Adı : Makamatü’l- Hariri
Müellifi : Ebu Muhammed Kasım b. Ali el-Hariri
Müstensihi : Musa b. Halil Kırşehri
Tarihi : 711 H.
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 242X168- 157X104 mm.
Satır Sayısı : 15
Yaprak Sayısı : 121
Cilt Özelliği : Sırtı meşin

105. Demirbaş No. : 6800
Adı : Hidayetu’r-Rivaye ila Tahrici’l Mesabih el-mişkat
Müellifi : İbn-i Hacer el Askalani Ebu’l- Fazl Ahmed b.Ali
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 242X159-186x128 mm.
Satır Sayısı : 29
Yaprak Sayısı : 135
Cilt Özelliği : Tam meşin kaplı geometrik motifli.

106. Demirbaş No. : 6801
Adı : Tesdid fi Şerhi’l-Temhid
Müellifi : Hüsameddin el-Üstünabi
Müstensihi : Muhammed b.Muammer
Yaz.Tarihi : 552 H.
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih kırması
Ebadı : 243X168-bb mm.
Satır Sayısı : bb
Yaprak Sayısı : 153
Cilt Özelliği : Tam meşin kaplı, şemseli, miklepli, şirazeli

107. Demirbaş No. : 6804 (4.cilt)
Adı : Sahih al-Buhari Cami’as-Sahih
Müellifi : Buhari Ebu Abdullah Muhammed b.İsmail
Müstensihi : Muhammed b. Muammer
Tarihi : 552 H.
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih kırması
Ebadı : 230X125-173X94 mm.
Satır Sayısı : 21
Yaprak Sayısı : 258
Cilt Özelliği : Tam meşin.

108. Demirbaş No. : 6809
Adı : Kitabu’t-tahkik Şerhu’l-Ahyeski
Müellifi : Abd el-Aziz b. Ahmed el Buhari
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Nesih
Ebadı : 255X178-190X133mm.
Satır Sayısı : 23
Yaprak Sayısı : 344
Cilt Özelliği : Tam meşin, miklepli cilt

109. Demirbaş no. : 6827
Adı : Kevakibu’d-Dirari fi Şerhi’l-Buhari
Müellifi : Şemseddin Muhammed b. Yusuf b. Ali el-Kirmani
Müstensihi : Şemseddin b. Abd el-Melek b. Abd el-Hadi
Tarihi : 783 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 270x180 – 200x130 mm.
Satır sayısı : 27
Yaprak sayısı : 376
Cilt özelliği : Tam meşin, miklepli, şirazeli.

110. Demirbaş no. : 6838
Adı : Zübdetü’l-Efkar fi Şerhi’l-Menar
Müellifi : Şemseddin Ebu Abdullah Nuşabadi
Müstensihi : Mesud b. İshak el-Mürşidi
Tarihi : 745 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 260x160 –bb.mm.
Satır sayısı : bb.
Yaprak sayısı : 227
Cilt özelliği : Müsanna Meşin kaplı, şemseli, miklepli, şirazeli

111. Demirbaş no : 7321
Adı : Kitabu Ahkami’l-Ahkam fi şerhi Ehadisi’l-Enam
Müellifi : Taceddin Ahmed b. Said b. Muhammed el-Halebi
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 257x165 – 195x130 mm.
Satır sayısı : 25
Yaprak sayısı : 244
Cilt özelliği : Tam meşin, şemseli, miklepli, istampajlı, şirazeli

112. Demirbaş no. : 7326
Adı : Araisu’l-Mecalis
Müellifi : Ebu İshak Ahmed b. Muhammed es-Salebi
Müstensihi : Fethi b. Şehid
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 265x185 – 195x130 mm.
Satır sayısı : 19
Yaprak sayısı : 161 (Başı ve sonu tezhipli)
Cilt özelliği : Tam meşin

113. Demirbaş no. : 7331
Adı : Kanzu’l-Me’ani fi şerhi ırzu’l-Amani ve Vechu’t-Tahami
Müellifi : Burhaneddin Ebu Muhammed İbrahim b. Ömer el-Caberi
Müstensihi : Cemal b. Mahmud b. Ebu Said
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 260x170 – 195x115 mm.
Satır sayısı : 25
Yaprak sayısı : 548
Cilt özelliği : Sırtı meşin,bez kaplı, şirazeli,miklepli

114. Demirbaş no. : 7344
Adı : el-Leali’l-Feride fi Şerhi’l-Kaside
Müellifi : Ebu’l-Kasım el-Mukri eş-Şatibi
Müstensihi : İbrahim b. Muhammed
Tarihi : 656 H.
Dili : Arapça
Yazı Çeşidi : Ta’lik
Ebadı : 270x185 – 205x140 mm.
Satır sayısı : 29
Yaprak sayısı : 256
Cilt özelliği : Tam meşin.

115. Demirbaş no. : 7345 (1.cilt)
Adı : Şerhu Lamiyeti’l-Acem
Müellifi : Salahaddin Halil b. Aybek es-Safedi
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 270x180 – 205x125 mm.
Satır sayısı : 25
Yaprak sayısı : 210
Cilt özelliği : Sırtı meşin kağıt kaplı

116. Demirbaş no. : 7346 (2.cilt)
Adı : Şerhu Lamiyeti’l-Acem
Müellifi : Salahaddin Halil b. Aybek
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 255x170 – 200x120 mm.
Satır sayısı : 23
Yaprak sayısı : 216
Cilt özelliği : Sırtı ve kenarı meşin, kağıt kaplı.

117. Demirbaş no. : 7459
Adı : el-Makamatü’l-Edebiye
Müellifi : Ebi Muhammed Kasım b. Ali el-Hariri
Tarihi : 761 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 245x180 – 185x115 mm.
Satır sayısı : 15
Yaprak sayısı : 182
Cilt özelliği : Tam meşin, miklepli, şirazeli.,şemseli

118. Demirbaş no. : 7472
Adı : Kitab Acaib al-Mahlukat ve Garaib al-Mavcudat
Müellifi : Zekeriya b. Muhammed el-Kazvini
Müstensihi : Ali b. Abdullah b. Hüseyin
Tarihi : 918 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 258x170 – 185x105 mm.
Satır sayısı : 21
Yaprak sayısı : 414
Cilt özelliği : Meşin.

119. Demirbaş no. : 7477
Adı : Kitabu’l-Mantık
Müellifi : İbn Teymiye el-Mecd
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 248x190 – bb. mm.
Satır sayısı : bb. (başka başka)
Yaprak sayısı : 256
Cilt özelliği : Sırtı meşin, kağıt kaplı, miklepli.

120. Demirbaş no. : 7485
Adı : Şerhu’l-Maalim fi Usuli’l-Fıkh
Müellifi : İbn Telmasani Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Ali
Tarihi : 676 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Talik kırması
Ebadı : 260x180 – 190x120 mm.
Satır sayısı : 19
Yaprak sayısı : 211
Cilt özelliği : Şemseli, tam meşin

121. Demirbaş no. : 7498
Adı : Meşariu’l-Eşvak İla Meşariu’l-Uşşak
Müellifi : İbn an-Nuhas
Müstensihi : Ahmed b. Abdurrahman el-Iraki
Tarihi : 813 H.
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 270x181 – 185x112 mm.
Yaprak sayısı : 236 y.
Cilt özelliği : Sırtı meşin, kağıt kaplı, miklepli

122. Demirbaş no. : 7500
Adı : Tarhiu Mekketi’l-Mükerreme
Müellifi : Ebu’l-Vahid Muhammed b. Ali b. Abdulkerim el-Arzaki
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Talik ve Nesih
Ebadı : 160x184 – 190x130 mm.
Satır sayısı : 17
Yaprak sayısı : 279
Cilt özelliği : Sırtı meşin, kağıt kaplı, miklepli

123. Demirbaş no. : 7506
Adı : Şerhu Divan-ı Mütenabbi
Müellifi : İbn Cinni
Müstensihi : Yusuf b. Ali b. Hasan b. İbrahim
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 256x177 – 206x125 mm.
Satır sayısı : 21
Yaprak sayısı : 307
Cilt özelliği : Sırtı meşin, kağıt kaplı, miklepli, şirazeli

124. Demirbaş no. : 8652
Adı : Şerhu Camiu’s-Sagir
Müellifi : Hüsameddin Ali b. Ahmed el-Mekki er-Razi
Müstensihi : Abdullah
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 218x152 – 170x110 mm.
Satır sayısı : 21
Yaprak sayısı : I+119+I

125. Demirbaş no. : 8653/1
Adı : Ankau’l-Mağri fi Mağrifeti Hatmi’l-Evliya ve Şemsi’l-Mağarib
Müellifi : Şeyhulekber Muhyeddin Arabi et-Tai
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 180x152 – 130x83 mm.
Satır sayısı : 15
Yaprak sayısı : 19

126. Demirbaş no. : 8653/2
Adı : Al-Bahr al-Muhit
Müellifi : Ebu Yahya b. Ebi Bekr as-Sanhaci
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 180x152 – 136x83 mm.
Satır sayısı : 15
Yaprak sayısı : 41+3

127. Demirbaş no. : 8653/3
Adı : Al-Asrar
Müellifi : Şeyh al-Akbar Muhyeddin İbn al-Arabi at-Tai
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 180x152 – 130x83 mm.
Satır sayısı : bb
Yaprak sayısı : 2

128. Demirbaş no. : 8653/4
Adı : İnşa’ad Davair al-İhatiyyat
Müellifi : Şeyh al-Akbar Muhyeddin İbn al-Arabi at-Tai
Dili : Arapça
Yazı çeşidi : Nesih
Ebadı : 180x152 – 130x83 mm.
Satır sayısı : 15
Yaprak sayısı : 21