KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli Fuar Alanından Çalınan Heykel Başı (Almanya 2008)

Kocaeli Müzesi Müdürlüğü fuar alanında sergilenmekteyken 19.12.2001 tarihinde kırılarak çalınan 7 envanter no’lu heykel başı, 16.11.2004 tarihinde Interpol tarafından Almanya’nın Münih şehrinde bulunmuştur.

Söz konusu eser Bakanlığımızca yapılan girişimler sonucunda Almanya’nın yetkili makamlarınca dava yoluna gidilmeksizin ülkemize iadesine karar verilmiştir.

02.04.2008 tarihinde Münih Başkonsolosluğumuzca teslim alınarak Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla diplomatik kargo ile ülkemize gönderilen eser, Bakanlığımız yetkililerince 08.05.2008 tarihinde teslim alınmış olup Kocaeli Müzesi Müdürlüğünde koruma altına alınmıştır.