KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Program Kapsamında Belirlenen Faaliyetler

Program kapsamında;

 • Kars’taki Kültür Varlıklarının Korunması ve Geliştirilmesine, kültürel mirasın korunmasına yönelik olarak;
  • Kars ve çevresindeki somut kültür mirası varlıklarının haritalanması,
  • Kurumsal ve yasal çerçevenin değerlendirilmesi,
  • Kars’ta sit alanı yönetiminde yer alan paydaşların kurumsal kapasitelerinin artırılması,
  • Sit alanı yönetim metodolojisinin belirlenmesi için çalıştay ve aktiviteler gerçekleştirilmesi

   

 • Turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik olarak;
  • Kars İli Turizm Envanterinin hazırlanması,
  • Marka Kent Projesi kapsamında kültür turizmi stratejisi ve eylem planının hazırlanması,
  • Kars Markası kimlik ve vizyon belirlenmesi,
  • Turizmdeki seçenekler vb konularında paydaş çalıştayının yapılması,
  • Kars ilinin turistik değerlerinin tanıtımı ve
  • Turizm faaliyetleri ile ilgili tur operatörleri ile toplantı ve çalıştayların yapılması
    
 • Programda Kültür Turizminde Gelir ve İstihdamın arttırılmasına yönelik;
  • İşletmelerin kapasitelerinin artırılması,
  • Turizm hizmet sektöründe eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve eğitimler verilmesi,
  • Kültür varlıklarının turizm amaçlı kullanımı ile ilgili fizibilite çalışmasının yapılması
    
 • Yerel Yönetim ve Sivil Toplumun kapasitelerinin artırılmasına yönelik olarak;
  • Ankara ve Kars’ta Sivil Toplum yetkilileri ve Uzmanları kapsayan bir turizm yönetişim yapısının kurulması
   çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.