KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Program Yönetim Komitesi (PYK)

Program Yönetim komitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Tanıtma Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü), Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kuruluşları (UNDP, UNESCO, UNICEF, ve UNTWO), Yerel idareler (Kars Valiliği, İl Özel idaresi, Kars Belediyesi vb.) ve Özel Sektör Kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra uzmanlardan oluşmaktadır.