KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sergiler


Kültür zenginliklerimizi daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla yurtdışında eski eser sergileri düzenlenmekte ya da gerçekleştirilen uluslararası sergilere müzelerimizden ödünç eser verilerek katılım sağlanmaktadır.

Yurt dışına eski eser çıkarılması, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 32. maddesi ve ona bağlı “Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurtdışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde mümkün olabilmektedir.

Ülkelerin sergi talepleri, Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla diplomatik kanaldan Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ulaştırılmakta, talep edilen eserlerle ilgili müze müdürlüklerinin ve Türkiye’deki üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin başkanlarından oluşan Bilim Kurulunun görüşleri doğrultusunda uygun görülen eserlerin listesi belirlenmektedir. Eserlerin sergileneceği ülkede her türlü el koyma ve hacze karşı devlet güvencesi altında olacağını ifade eden bir garanti belgesi ilgili ülke makamlarından alınmakta ve eserler sigortalanmaktadır. Sergiyle ilgili bütün bilgi ve belgeleri içeren bir dosya hazırlanarak karar alınmak üzere konu Cumhurbaşkanlığına sunulmaktadır. Yurt dışında düzenlenecek sergilerde eserlerin ambalajlanması, gidiş ve dönüş nakilleri, ambalajların açılması, teşhire hazırlanması sırasında ve sergi süresince refakat etmek üzere Bakanlığımızdan uzman personel görevlendirilmektedir. Ayrıca, serginin düzenleneceği müze yetkilileri ile teşhire ilişkin teknik detayları içeren bir protokol imzalanmaktadır.
 
Ülkemiz müzelerinde de kültürel faaliyetlerin teşviki, eserlerimizin tanıtımı ve müzeciliğin geliştirilmesi kapsamında, ulusal ve uluslararası olmak üzere eski eser sergileri düzenlenmekte, böylece ülkemiz insanlarının hem kendi mirasımızı tanıma ve koruma bilincinin arttırılması, hem de değişik ülkelerin kültürlerini öğrenerek ülkeler arası ilişkilerin pekiştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda, çağdaş müzecilik çalışmaları kapsamında müzelerimizi birer cazibe merkezi haline getirmek amacıyla eski eser sergilerinin yanı sıra, fotoğraf, resim vb. sergileri de gösterime sunulmaktadır.

2002 yılından 21 Mayıs 2022 tarihine kadar geçen süreçte yurt dışında 79; yurt içinde ise 144'ü eski eser sergisi, 33'ü fotoğraf sergisi olmak üzere toplam 177 adet sergi düzenlenmiştir.