KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eski Eser Sergileri

 
Kültür zenginliklerimizi daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla yurtdışında eski eser sergileri düzenlenmekte ya da gerçekleştirilen uluslararası sergilere müzelerimizden ödünç eser verilerek katılım sağlanmaktadır.
 
Yurtdışına eski eser çıkarılması, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 32. maddesi ve ona bağlı “Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurtdışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde mümkün olabilmektedir.
 
Değişik ülkelerin sergi talepleri, diplomatik kanaldan Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ulaştırılmakta, eser ödünç vermesi istenen müzelerin görüşleri alındıktan sonra, Türkiye’deki üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümü başkanlarından oluşan Bilim Kurulu toplanarak yurtdışına çıkması uygun görülen eser listesi belirlenmektedir. Eserlerin teşhir edilecekleri ülkede her türlü el koyma ve hacze karşı devlet güvencesi altında olacağını ifade eden bir garanti belgesi o ülke makamlarından alınmakta, eserler sigortalanmakta ve bu belgeleri içeren bir dosya hazırlanarak Cumhurbaşkanı Kararı alınmak üzere konu Cumhurbaşkanlığına sunulmaktadır. Eserlerin Türkiye’den ayrılışından tekrar yurda dönüşlerine kadar geçecek süre boyunca müze uzmanlarımızın dönüşümlü olarak eserlere refakati esas olup, teşhire ilişkin teknik detayları da içeren bir protokol serginin düzenleneceği müze yetkilileri ile imzalanmaktadır.
 
Türkiye’deki müzelerde de ulusal ve uluslararası eski eser sergileri düzenlenmekte, böylece ülkemiz insanlarının hem kendi mirasımızı tanıma ve koruma bilincinin arttırılması, hem de değişik ülkelerin kültürlerini öğrenerek ülkeler arası ilişkilerin pekiştirilmesi hedeflenmektedir.
 
2005-2019 yılları arasında yurtdışında toplam 52, yurtiçinde de toplam 80 eski eser sergisinin organizasyonu gerçekleştirilmiştir.