KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Yıldız Sarayı Müze Müdürlüğü

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ADIYILDIZ SARAYI MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ
Müze Müdürlüğü iletişim bilgileriAdres : Hamam Sokak.No.50 Barbaros Bulvarı-Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon: (0212) 258 30 80
Faks: (0212) 258 30 85
e-posta:
yildizsarayimuzesi@kultur.gov.tr

 
Müze Müdürlüğü Merkez Müzesine ilişkin genel bilgiler

Müdürlüğümüzün yer aldığı Yıldız Sarayı, Beşiktaş, Yıldız tepesinde yer almaktadır. Saray binaları, 1978 yılında Kültür Bakanlığına devredilerek, Bakanlar Kurulu’nun 07.02.1978 gün ve T/ 5558 – 02276 sayılı kararı ve Bakanlık Makamı’nın 08.05.1978 gün ve 88 sayılı Olurları ile “Yıldız Sarayı Müdürlüğü” olarak  kurulmuş olup, 26.09.1978 gün ve 7678 sayılı Bakanlığımız Onayı ile Yıldız Sarayı Müdürlüğü olarak adlandırılmıştır.

Müze koleksiyonunda, Sultan II.Abdülhamid dönemine ait çeşitli saray eşyası, Yıldız porselenleri, marangozluğa çok meraklı olan padişahın kullandığı marangozluk aletleri ile şahsi eşyaları, Kaskat köşkünde oluşturulan seksiyonunda ise, Yıldız Porselen Fabrikası ürünlerinden ve Avrupa ülkelerinden gelen Art Nouveau dekorasyonlu olan porselenler, metal takımlar, heykelcikler  ve bazı Art Nouveau mobilyalar sergilenmektedir.

Ayrıca, 1889 yılında Sultan II.Abdülhamid tarafından yaptırılmış olan ve günümüze ulaşabilen tek Saray Tiyatrosu ve bitişiğinde bulunan Gedikli Cariyeler binasıyla birlikte Saray Tiyatrosu ve  Türk Sahne Sanatları Müzesi oluşturularak, Saray Tiyatrosu’na ait  kostümler,  geleneksel ve batı etkisinde gelişen Türk tiyatro tarihine ait  arşiv değeri taşıyan belgeler ile ünlü sanatçıların bazı kişisel eşyalarından oluşan eserler sergilenmektedir.

Küçük Mabeyn Köşkü’nün  döneminde yemek ve ziyafetler için  kullanılan alt kat salonu da tefriş edilerek ziyarete açılmıştır.

Salı günleri dışında 9:30-16:30 saatleri arasında haftanın diğer günleri ziyarete açıktır.

Merkez Müzede Bulunan eser sayısı

 

1412
Müze Müdürlüğüne bağlı birimlerin  adlarıMüdürlüğümüze bağlı birim bulunmamaktadır
Bakanlığımız WEB sayfasından Müze  Müdürlüğünüze  ve bağlı birimlere ilişkin yayınlanmasını istediğiniz diğer bilgiler

Yıldız Sarayı, Beşiktaş, Yıldız tepesinde Kanuni Sultan Süleyman döneminden beri av sahası olarak “Hazine-i Hassa”ya kayıtlı arazi üzerine kurulmuştur. İlk kasrı buraya yaptıran Sultan I.Ahmed (1603-1617)’dir. 18.y.y. sonunda, Sultan III.Selim (1789-1807) validesi Mihrişah Sultan için buraya “Yıldız” adı verilen bir köşk ile rokoko stilinde bir  çeşme yaptırmıştır.Oğlu Sultan Abdülmecit ise, bu köşkleri yıktırarak annesi Bezm-i Alem Sultan için “Kasr-ı Dilküşa” köşkünü 1842 yılında yaptırmıştır.

Sultan Abdülaziz de, Balyan ailesine Büyük Mabeyn Köşkünü  inşa ettirmiştir. Sultan II.Abdülhamid, 7 Nisan 1877’de daha güvenli bulduğu Yıldız’a taşınmış ve buraya Yıldız Sarayı Hümayun-u ismini vermiştir. Sultan II.Abdülhamid (1876-1909)’in 33 yıllık saltanatı süresinde de günümüzdeki  görünümüne kavuşmuştur.Sultan V.Mehmet Reşad ve Sultan VI. Mehmet Vahidettin de zaman zaman Yıldız Sarayı’nı  kullanmış ve   Sultan VI. Mehmet Vahidettin Küçük Mabeyn Köşkü’nün bir odasında 3.Ordu müfettişi sıfatıyla Samsun’a hareketinden  önce Mustafa Kemal ile (15 Mayıs 1919’da) bir görüşme yapmıştır Cumhuriyetin ilanıyla  Erkan-ı Harbiye mektebine tahsis edilmiş olan saray, zaman içinde Silahlı Kuvvetlerin başka kademelerince de kullanılmıştır Harp Akademileri’nin nakledilmesi dolayısıyla boşaltılansaray binaları Kültür Bakanlığına devredilerek, müzeleştirilmiştir.