KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bodrum Sualtı Müze Müdürlüğü

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ADI

BODRUM SUALTI ARKEOLOJİ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Müze Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Adres: Bodrum Kalesi-48400-Bodrum/MUĞLA

Tel: (0252) 316 25 16

Faks: (0252) 313 76 46

e-posta:bodrumsualtiarkeolojimuzesi@kultur.gov.tr

Müze Müdürlüğü Merkez Müzesine ilişkin genel bilgiler

Ülkemizin tek, Dünyanın sayılı Sualtı Arkeoloji Müzelerindendir. Doğu Akdeniz'in bakım, onarım ve korumasıyla ünlü Bodrum kalesi içinde yer almaktadır. Kale 33.300 m2 yüzölçümlü bir yarımada üzerine kurulmuştur.

 

Merkez Müzedeki Eser Sayısı

Arkeolojik Eser: 10020

Etnografik: 1049

Etütlük: 156

Sikke: 4855

Müze Müdürlüğüne Bağlı Birimlerin iletişim bilgileri

Birim Adı ve Adresi

Mausoleum Anıt Müzesi

Turgutreis Cad. No: 113  Bodrum/MUĞLA

Tel: (0252) 316 12 19

Faks: -

e-posta: bodrummausoleummuzesi@kultur.gov.tr

 

Birim Adı ve Adresi

Antik Tiyatro

Çevre Yolu üzeri  Bodrum/MUĞLA

Tel: (0252) 316 80 61

Faks: -

e-posta: -

 

Müze Müdürlüğüne Bağlı Birimlere ilişkin genel bilgiler

Antik Tiyatro
H
alikarnassos Antik Kentinin kuzeyinde yer alan ve nekropol yani mezarlık olarak kullanılmış olan Göktepenin güney yamacına rastlanmış, M.Ö. IV yüzyıla tarihlenen görkemli bir yapıdır. Roma İmparatorluk Çağı öncesi tiyatroların tüm özelliklerini taşımaktadır.

 

Mavsoleion Anıt Müzesi
Dünyanın yedi harikasından biri olarak Mavsoleionun yükseldiği yer, bugün bir çukur olarak görülür.Taban ölçüleri 32x38 olan Mavsoleion bir zamanlar uzun kenarı 105 metre olan geniş bir alanın kuzeydoğu köşesinde  yükselmekteydi. Antik yazarların anlattığına göre dört bölümden oluşmaktadır. En alt katta yüksek bir podyum, onun üzerinde uzun kenarlarında 11, kısa kenarlarında 9 olan toplam 36 iyon sütunundan oluşan tapınak şeklinde bir bölüm, onun da üzerinde 24 basamaklı primidal şekilli bir çatı ve en tepede 4 atın çektiği araba içinde Artemisia ve Mausolosun heykellerinin yer aldığı son bölüm vardır.

Bağlı Müzelere ilişkin eser sayıları

Mausoleum Anıt Müzesi: 50 adet