KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 26.5.2024 tarih ve 32557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların "Belli İstekliler Arasında İhale Usulü" başlıklı 24  üncü  maddesine  göre  16.11.2023  tarihinde  yayımlanan  ilan  metni  doğrultusunda  yapılan değerlendirme çalışmaları sonucu 2024 yılı proje ve uygulama işleri için ekonomik ve teknik açıdan yeterli görülen istekli listeleri belirlenmiş olup ilgi Makam Oluru doğrultusunda 26.05.2024 tarih ve 32557 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Duyuru metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.