KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 12.3.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların 24. maddesine göre 2023 Yılı Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 12.3.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeterlik listelerinin Resmi Gazete'de yayımlanması ile tüm başvuru sahiplerine tebligat yapılmış sayılır. Yeterli görülmeyen isteklilere ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Bu listelerde yer almayan adaylar, listelerin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne itiraz başvurusunda bulunabileceklerdir.

Kamuoyuna duyurulur.