KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. maddesine göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 19.02.2021 tarih ve 31400 sayılı Resmi Gazete ile 31.03.2021 tarih ve 31440 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. maddesine göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 19.02.2021 tarih ve 31400 sayılı Resmi Gazete ile 31.03.2021 tarih ve 31440 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu listelerin Resmi Gazetede yayımlanması ile 24.04.2020 tarih ve 31108 sayılı Resmi Gazete ile 23.05.2020 tarih ve 31135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi” ve “Proje ve Proje İle İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi” yürürlükten kalkmıştır.


Kamuoyuna duyurulur.

2021 Yılı Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik Alan Firmalar ve İletişim Bilgileri
2021 Yılı Proje ve Proje ile İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin Ön Yeterlik Alan Firmalar ve İletişim Bilgileri