KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kumkuyu Mah., 170 Ada, 83 Parsel; Çalınan Lahit Kapağı


Mersinkaybolaneser01.jpg

Envanter No

 

Adı

Lahit

Cinsi

Kalker Taş

Dönemi

Roma

Ağırlığı

Bilinmiyor

Ölçüleri

Bilinmiyor

Tanımı

Nekropol alanından çalınan lahdin tespit edilebilmesi için Mersin Müze Müdürlüğü arşivinde yapılan inceleme sonucunda,Doç.DrÜmit AYDINOĞLUtarafından2015yılındahazırlanan"KanlıdivaneDağlıkKilikia'daBirKırsal Yerleşimin Arkeolojisi" kitabının 77. Sayfasında lahit kapağına ait lahit mezar 105katalog numarası ile adlandırılmış olup tanım kısmında “...podyum üzerinde profilli lahit teknesi ve üçgen lahit kapağı yer almaktadır.” denilmektedir.