KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Koruma Amaçlı İmar Planları (4 Adet)

1. Kars Merkez Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı İşi
2. Karabük Hadrianapolis Antik Kenti Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı İşi
3. İzmir Ödemiş Lübbey köyü Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı İşi
4. Giresun Şebinkarahisar Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı İşi