KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yozgat İli, Merkez İlçesi, Büyüknefes Köyü’nde kaybolan 64 envanter numaralı mezar steli / Funerary Stele Missed from Büyüknefes Village, Yozgat
Eser Envanter No : 64

Adı                        : Mezar steli parçası

Cinsi                     : Mermer

Dönemi                : Geç Roma

Ağırlığı                 : ….

Eserin Ölçüsü       : 76x45x17 cm.

Tanımı                  : Üzerinde bir haç ve haçın kolları arasında ve altında toplam 6 satır Grekçe yazıt vardır. Alt ve üst kenarları kırık olan taş spolie olarak kullanılmıştır.


Funerary Stele Missed from Büyüknefes Village, Yozgat

Inventory No               : 64

Material                       : Pieces of a Funerary Stele

Type of Object            : Marble

Date or Period             : Late Roman

Weight                          : ….

Measurements             : 76x45x17 cm.

Description                  : There is a cross on the works and there are 6 lines of Greek inscription between and under the arms of the cross. It was used as a spolia with broken upper and lower edges.