KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bolu İli, Seben İlçesi, Demirciler Mahallesi, Kozkaya Köyü’nden Çalınan Koçbaşı Şeklinde Çeşme Başı Ram Head Fountaın Stolen From Demırcıler Neıghborhood at Kozkaya Vıllage in Seben, Bolu

TANIMI: Koçbaşı olarak bazalttan yapılan eser kaba bir işçiliğe sahiptir. Ağız kısmı içten yuvarlak bir kanal şeklinde baş bitimine kadar uzanmaktadır. Burun deliği, göz, kulak ve boynuzlar basit konturlarla belirtilmiştir. Çörten formundaki eserin sade bir görünümü vardır.
13. – 14. Yüzyıl Anadolu Türk Dönemi ( Akkoyunlu – Karakoyunlu ) koyun şeklindeki mezar taşlarında görülen koçbaşı tasvirleri ile büyük bir benzerlik göstermektedir.

DESCRIPTION: The work made of basalt as a ram head has a rough workmanship. The mouth part extends from the inside to the end of the head in the form of a rounded canal. The nostrils, eyes, ears and horns are processed by simple contours. The work in the form of gargoyle has a plain appearance.
It shows a great resemblance with the depictions of ram head on sheep-shaped gravestones of Anatolian Turkish Period, 13th - 14th Century, (Akkoyunlu - Karakoyunlu).

ÖLÇÜLERİ / MEASUREMENTS : Yükseklik:23cm. Uzunluk:26cm : Height: 23cm. Length: 26cm.

ÇALINDIĞININ TESPİT EDİLDİĞİ TARİH: 07.11.2017
DATE OF STEAL : 07.11.2017

MADDESİ / MATERIALS: Bazalt / Basalt