KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 23/08/2017 tarihli ve 783 sayılı kararı


Kültür  Varlıklarını  Koruma  Yüksek  Kurulu'nun  29/12/2016  tarihli  ve  662  sayılı  ilke kararının  yürütmesinin  durdurulmasına  ilişkin  Danıştay  14.  Dairesinin  22/06/2017  tarihli  ve E:2017/859 sayılı kararı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 23/08/2017 tarihli 53. Toplantısında değerlendirilmiştir.

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nca alınan 23/08/2017 tarihli ve 783 sayılı kararı görmek için tıklayınız..