KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denizli İli, Çivril İlçesi, Işıklı Mahallesi, Eumenia Antik Kenti’nde Bulunan Çeşme Yapısından Kaybolan Sütun Gövdesi

Denizlikaybolaneser01.jpg

Denizlikaybolaneser02.jpg
12.02.2013 tarihli hırsızlık öncesi ve sonrası / Before and After the Steal 12.02.2013


Denizlikaybolaneser03.jpg
23.06.2017 tarihli hırsızlık sonrası / After the Steal 23.06.2017



Denizli İli, Çivril İlçesi, Işıklı Mahallesi, Eumenia Antik Kenti’nde Bulunan Çeşme Yapısından Kaybolan Sütun Gövdesi
The Missing Shaft of a Column of a Fountain in Eumenia Ancient City at Işıklı Neighborhood in Çivril, Denizli

Adı / Type of object : Eski Çeşme/  Ancient Fountain
Tescil Tarihi ve Kararı / Date and Decision of Registration : 12.12.2001 A.K.T.V.K.K10292
İlçesi / District : Çivril
Yeri / Location : Işıklı Neighborhood
Kadastral Durum/Cadastral Location : Pafta/Section  16, parsel/parcel 2712 
Mülkiyeti / Ownership : Işıklı Municipality
Haç motifli mermer parçanın çalındığının Tespit Edildiği Tarih / Date of Determination of Stolen for Cross-Motif Marble Piece: 12.02.2013
Sütun gövdesinin çalındığının Tespit Edildiği Tarih / Date of Determination of Stolen for the Shaft:  23.06.2017

Tanım: 

Çivril ilçesi, Işıklı Kasabası Aşağı Mahalle Uzun sokakta yer almaktadır.  Tek cepheli, tek musluklu, dikdörtgen prizmal gövdeli, su depolu bir çeşmedir. Çeşme tahrip olmuştur ve günümüzde kullanılmamaktadır. Devşirme ve kesme taştan inşa edilen yapıda kitabe bulunmamaktadır. Çeşmenin her iki yanında birer sütun gövdesi, Ortada bir niş ve nişin üzeri yekpare taştan basit kemerli bir taşla örtülüdür. Ayna taşı devşirme mermerden ve üzeri yuvarlak geçme (entrelac) ile süslüdür. Bu mermer üzerinde ortada Haç Motifi bulunmaktadır.

Description: 

Located at Uzun street, Aşağı Neighborhood, Işıklı Town, Çivril district. It is a single-faced, single-tape and has a rectangular prismatic body and water-tank. The fountain has been destroyed and not used today. There is no inscription in the structure which is built of collecting and cut stone. On both sides of the fountain there is a shaft, a niche in the center and is covered with a simple arched stone of a single piece. The ornamental slab of a fountain is decorated with marble and entrelac. On the marble there is the Cross Motif in the center.