KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale İli, Çan İlçesi, Çarşı ve Muhammed Camiileri’nden Kaybolan Halılar

Çanakkalekaybolaneser01.jpg
Envanter no  : Çan Çarşı Cami demirbaş no: - (Genel Eser Fişi: 6)
Adı      : Seccade
Maddesi  : Yün-El dokuması
Ölçüleri : Uzunluk: 120cm. Genişlik: 70cm. 
Dönemi   : -
Tanım    : Seccadenin ana rengi kiremit rengidir. Ayvacık halısı özelliği gösteren seccade geometrik formludur. Kenar bordüründe stilize “S” motifi vardır. Bordür içinde, merkezde siyah, yeşil, beyaz renklerinden oluşan geometrik formlar ve iki uzun kenarda en uçta sıçan dişi motifi vardır. Seccadenin bazı yerlerinde ve saçaklarında yıpranma izleri görülmektedir.
 


Çanakkalekaybolaneser02.jpg
Envanter no: Çan Çarşı Cami demirbaş no: - (Genel Eser Fişi: 7)
Adı      : Halı Seccade
Maddesi  : Yün-El dokuması
Ölçüleri : Uzunluk: 105cm. Genişlik: 200cm.
Dönemi   : 20.yy
Tanım    : Isparta halısı tipindedir. Ana renk kırmızıdır. 3 bordürle çevrilidir. En dıştaki dar bordürde kırmızı zemin üzerine iki ucunda da top motifi olan kancalar sıralıdır, ikinci geniş bordür(ana) siyah zemin üzerine bitkisel motiflidir(gül), üçüncü bordürde ise beyaz zemin üzerine çiçek, yaprak ve dallar sıralanmaktadır. Halı çift mihraplı olup mihrap köşeleri basamakla ayrılmıştır ve içlerine gül motifleri vardır. Saçakları yıpranmıştır.

 


Çanakkalekaybolaneser03.jpg
Envanter no: Çan Çarşı Cami demirbaş no: 67 (Genel Eser Fişi: 2)
Adı      : Halı Seccade
Maddesi  : Yün-El dokuması
Ölçüleri : Uzunluk: 125cm. Genişlik: 80cm.
Dönemi   : 20.yy
Tanım    : Saçaklı seccadenin zemini kırmızı renklidir. Seccade iki bordürle çevrilidir. Geniş bordürde siyah zemin üzerinde mavi-mor, pembe-beyaz, kırmızı-turuncu karışımlı irili ufaklı çiçek motifleri, yeşil-beyaz yapraklıdır. Geniş bordürden sonra gelen dar bordürde beyaz zemin üzerinde siyah ve yeşil renkten oluşan suyolu motifi vardır. Seccadenin merkezinde dallı-yapraklı çiçekler vardır. Merkezi süslemenin iki yanında simetrik olan mihrap motifinin köşelerinde yine mor-mavi, beyaz-pembe ve kırmızı-turuncu renkli çiçekler vardır.

 


Çanakkalekaybolaneser04.jpg
Envanter no: Çan Çarşı Cami demirbaş no: 123 (Genel Eser Fişi: 3)
Adı      : Halı Seccade
Maddesi  : Yün-El dokuması
Ölçüleri : Uzunluk: 150cm. Genişlik: 90cm.
Dönemi   : 20.yy
Tanım    : Ana renk kırmızıdır. Saçaklı seccadenin 3(üç) dar, 1(bir) geniş toplam 4(dört) bordürü vardır. En dıştaki dar bordürde beyaz zemin üzerinde çeşitli renklerden (beyaz, sarı, mor, turuncu) oluşan çiçek motifi, ikinci bordürde kırmızı zemin üzerine karanfil motifleri bir sağa bir sola sıralanır. Üçüncü geniş(ana) bordürde siyah zemin üzerine kıvrım dal etrafında gül motifleri, içteki dar bordür ise su yolu motiflidir. Çift mihraplıdır. Mihrap köşeleri sade olup sarı renklidir. Mihrap köşe basamakları beyazdır.

 


Çanakkalekaybolaneser05.jpg
Envanter no: Çan Muhammed Cami demirbaş no: - (Genel Eser Fişi: 2)
Adı      : Kilim
Maddesi  : Yün-El dokuması
Ölçüleri : Uzunluk: 227cm. Genişlik: 116cm. 
Dönemi   : -
Tanım    : Saçaklıdır(saçakları çok yıpranmış). Ana renk kırmızı olup kilimin kenar bordüründe sarı renk kullanılmıştır. Kenar bordürü –V- şekilli basamaklarla kilim zemininden ayrılır. Merkezde iç içe geçmiş taraklı baklava motifi vardır. Baklava motiflerinde sarı, krem, siyah, kırmızı renkler bulunur. Kilimin bazı yerleri yırtık olup, yıpranmıştır. Çanakkalekaybolaneser06.jpg

Envanter no: Çan Muhammed Cami demirbaş no: 92 (Genel Eser Fişi: 3)
Adı      : Halı Seccade
Maddesi  : Yün-El dokuması
Ölçüleri : Uzunluk: 190cm. Genişlik: 113cm. 
Dönemi   : 20.yy
Tanım    : Ana renk kırmızıdır. İki dar bir geniş olmak üzere üç adet bordür vardır. İki dar bordür içi kanca ve geometrik motiflidir. Geniş(ana) bordürde beyaz zemin üzerine stilize çınar yaprakları vardır. Merkezdeki hayat ağacı motifinin üst ve alt yanlarında ikişer tane yıldız motifi vardır. İçteki dar bordür etrafında her bir uçta beyaz nokta olan testere dişi motifi vardır. Her bir bordür dışı sıçandişi motifi ile çevrilidir. Dar kenarın birinde üç adet muska motifi vardır

 


Çanakkalekaybolaneser07.jpg
Envanter no: Çan Çarşı Cami demirbaş no: 143 (Genel Eser Fişi: 4)
Adı      : Halı Seccade
Maddesi  : Yün-El dokuması
Ölçüleri : Uzunluk: 120cm. Genişlik: 95cm. 
Dönemi   : 20.yy
Tanım    : Saçaklı el dokuma yün halının ana rengi kırmızıdır. Halının çevresi üç bordürle çevrilidir. Birinci dar bordür kırmızı zemin üzerine beyaz ve yeşil rengin ard arda geldiği su yolu motifli, ikinci geniş(ana) bordürde ise siyah zemin üzerinde kırmızı, beyaz, mavi çiçekler birbirine dal ve yaprak motifleriyle bağlı şekilde sıralanarak bordür boyunca gitmektedir. Üçüncü dar bordürde yeşil zemin üzerinde beyaz ve koyu yeşil rengin sıralandığı su yolu motifi vardır. Halının merkezinde stilize 8 kollu yıldız motifinin içinde yine 8 kola uzanan stilize çiçek motifleri vardır. Simetrik olan mihrap köşeleri basamakla ayrılmıştır. Köşelerin içinde siyah stilize çiçek motifleri vardır. Simetrik olan mihrap köşeleri basamakla ayrılmıştır. Mihrap köşelerinin içinde bulunan siyah zemin üzerindeki kırmızı gül motiflerinin etrafı yeşil ve beyaz renk yapraklıdır.