KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale İli, Lâpseki İlçesi, İskele Meydanından Çalınan 8 Adet Eser

Çanakkale İli, Lâpseki İlçesi, İskele Meydanında Bulunan Ve 30.09.2015 Tarihli Tutanak İle Kayıp Olduğu Tespit Edilen 8 Adet Taşınmaz Kültür Varlığı Parçaları

8 Pieces Of Immovable Cultural Assets Found At Iskele Square In Lapseki, Çanakkale, And Defined As Missing On The Official Report Dated September 30, 2015 

 

Çanakkalekaybolaneser01.jpg
ENVANTER NO/ INVENTORY NO:20
ADI/ TYPE OF OBJECT: Architectural Piece/ Mimari Parça
CİNSİ/ MATERİAL: Mermer /Marble
BULUNDUĞU YER/ PLACE OF ORIGIN: Lâpseki
ÖLÇÜSÜ: MEASUREMENTS: Height: 12cm Width: 85x45 cm/Yük: 12cm Gen: 85x45 cm 
TANIMI/ DESCRIPTION:  etütlük mahiyette mermerden bir mimari parçadır.           It is an architectural piece made of marble. Usable for research.
 

Çanakkalekaybolaneser02.jpg
ENVANTER NO/ INVENTORY NO: 18
ADI/ TYPE OF OBJECT: Architectural Piece/ Mimari Parça
CİNSİ/ MATERİAL: Mermer /Marble
BULUNDUĞU YER/ PLACE OF ORIGIN: Lâpseki
ÖLÇÜSÜ/ MEASUREMENTS: Height: 17cm Width: 90x44 cm / Yük: 17cm Gen: 90x44 cm 
TANIMI/ DESCRIPTION:  Mermerden bir mimari parça olup etütlük mahiyettedir.           It is an architectural piece made of marble. Usable for research. 
 

Çanakkalekaybolaneser03.jpg
ENVANTER NO/ INVENTORY NO:16
ADI/ TYPE OF OBJECT: Architectural Piece/ Mimari Parça
CİNSİ/ MATERİAL: Mermer /Marble
BULUNDUĞU YER/ PLACE OF ORIGIN: Lâpseki
ÖLÇÜSÜ/ MEASUREMENTS: Height:24 cmWidth: 93x54 cm/ Yük: 24 cm Gen: 93x54 cm 
TANIMI/ DESCRIPTION: Mermerden bir mimari parça olup etütlük mahiyettedir.         It is an architectural piece made of marble. Usable for research.
 

Çanakkalekaybolaneser04.jpg
ENVANTER NO/ INVENTORY NO: 14
ADI/ TYPE OF OBJECT: Mimari Parça/ Architectural Piece  
CİNSİ/ MATERİAL: Mermer /Marble 
BULUNDUĞU YER/ PLACE OF ORIGIN: Lâpseki
ÖLÇÜSÜ/ MEASUREMENTS: Yük:13 cm Gen:75x65 cm Height: 13 cm Width: 75x65cm 
TANIMI/ DESCRIPTION: Mermerden bir mimari parça olup etütlük mahiyettedir/ It is an architectural piece made of marble. Usable for research.
 

Çanakkalekaybolaneser05.jpg
ENVANTER NO/ INVENTORY NO: 13
ADI/ TYPE OF OBJECT: Mimari Parça /Architectural Piece  
CİNSİ/ MATERİAL: Mermer /Marble  
BULUNDUĞU YER/ PLACE OF ORIGIN: Lâpseki
ÖLÇÜSÜ/ MEASUREMENTS: Gen: 73 x93 cm Yük: 30 cm Width: 73 x93 cm  Height: 30 
TANIMI/ DESCRIPTION: Mermerden bir mimari parça olup etütlük mahiyettedir.        It is an architectural piece made of marble. Usable for research.
 

Çanakkalekaybolaneser06.jpg
ENVANTER NO/ INVENTORY NO:  12
ADI/ TYPE OF OBJECT: Mimari Parça ( Lahit Kapağı)
                                             Architectural Piece (Sarcophagus Lid) 
CİNSİ/ MATERİAL: Mermer /Marble  
BULUNDUĞU YER/ PLACE OF ORIGIN :Lapseki
ÖLÇÜSÜ/ MEASUREMENTS: Yük: 80 cm Gen: 70 cm /Height: 80 cm Width: 70 cm 
TANIMI/ DESCRIPTION : Mermerden muhtemelen lahit parçası olup, bir kısmı toprak altındadır. Sergileme yerinde zamanla dolgu oluşmuştur.
 Probably a piece of sarcophagus made of marble. Some parts are under the ground. Earth fill occurred over time at the exhibition site.
 

Çanakkalekaybolaneser07.jpg
ENVANTER NO/ INVENTORY NO:  35
ADI/ TYPE OF OBJECT: Architectural Piece/ Mimari Parça
CİNSİ/ MATERİAL: Mermer /Marble
BULUNDUĞU YER/ PLACE OF ORIGIN: Lâpseki
ÖLÇÜSÜ/ MEASUREMENTS: Yükseklik: 20 cm Uzunluk: 84 cm Genişlik: 60 cm     Height: 20 cm Length: 84 cm Width: 60 cm
TANIMI/ DESCRIPTION: Mermerden imal edilmiş mimari parça olup etütlük mahiyettedir.     It is an architectural piece made of marble. Usable for research.
 

Çanakkalekaybolaneser08.jpg
ENVANTER NO/ INVENTORY NO: 38
ADI/ TYPE OF OBJECT: Architectural Piece/ Mimari Parça
CİNSİ/ MATERİAL: Mermer /Marble
BULUNDUĞU YER/ PLACE OF ORIGIN: Lâpseki
ÖLÇÜSÜ/ MEASUREMENTS: Width: 55x50 cm / Genişlik: 55x50 cm 
TANIMI/ DESCRIPTION:  Mermerden imal edilmiş mimari parça olup etütlük mahiyettedir.           It is an architectural piece made of marble. Usable for research.