KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Niğde İli, Merkez İlçesi, Tırhan Köyü, "Küçük Kilise"nin Çalınan Kitabesi

Eserin Adı:

Kitabe

Eserin Cinsi:

Mermer

Eserin Dönemi:

18-19. yy

Ölçüleri:

(Kitabelik boşluğuna göre tahmini ölçüsü)

Gen: 40 cm.?

Yük: 30 cm.?

Tanımı:

Beyaz mermerden, dikdörtgen şeklinde, kazıma tekniği ile Yunanca yazılmış 7 satır yazısı bulunan kısmen silik kitabe.