KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Merkez Mahallesi, 48 Ada, 18 Parselde,''Eyüp Camii Haziresi''olarak Tescil Edilen Hazire Alanından Çalınan Mezar Sandukası

Adı: Hançerli Lahit
Malzeme: T
Konumu: Abdurrahman Paşa Türbesi'nin Yanındaki Hazirede ve Beybaba Sokağına bakan taraftadır.
Ölçüleri:37x102x26x102 cm, yükseklik 88 cm (baştaşı ucuna kadar sanduka) 
Devri: Osmanlı Dönemi 
Tarihi: Miladi: 1619  Hicri: 1029
Tanımı: Taştan dikdörtgen bir altlık üzerinde yer alan dilimli kemerli dikdörtgen bir kaide üzerine oturtulmuş sanduka. 
Sandukanın alt kısmı profilli silmelerle çevrilmiş olup, silmenin hemen üstünü birbirine rumilerle bağlanmış bir sıra palmet bordürü dolanır. Sandukanın baş ve ayak kısmı dilimli yarım şemselerle taçlandırılarak şahidelere birleştirilmiştir. Baş taraftaki şemsenin içinde kitabe yer alır.
Sandukanın üst kısmı kırma çatı şeklinde üçgen yaparak birleşmiştir. Sandukanın üzeri ise çintemani, üç benek motifleri ve üç kollu çark-ı felek oluşturan bitkisel motiflerle süslenmiştir.
Sandukanın ortasına sarılan bir kuşak bordürünün sağ tarafına kın içerisinde bir hançer tasviri işlenmiştir. Uç kısmı ayak tarafına dönük olan hançerin kabza başı palmet, balçak kısmı kesici gövdeye doğru kıvrılan rumi yapraklar,  kın ucu küçük topuz şeklindedir.
Kare şeklinde yükselen baş taşının üst kısmı üçgenlerle yuvarlatılmış ve tepesine dolama bir sarık yerleştirilmiştir. Sarığın ön kısmında bir sap üzerinde lale motifi bulunur. Söz konusu sarığın sandukanın çalınmasından önce kırılarak yerinden alındığı tespit edilmiştir. 
Sekizgen gövdeli ayak taşının üst kısmı ise bir sıra palmet motifi ile taçlandırılmıştır.

İstanbulkaybolaneser01.jpg

İstanbulkaybolaneser02.jpg

İstanbulkaybolaneser03.jpg