KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Malatya İli, Darende İlçesi, Balaban Mahallesi, Kayıp Çeşme

 
 
Şehli Caddesi Çeşmesi olarak bilinen, 120 cm yüksekliğinde, 75 cm genişliğinde prizmal dikdörtgen formda, alınlık kısmı Geç Doğu Roma Dönemine tarihlenen mimari parça