KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amasya, İhsaniye, Kürt Çayırı Mevkii, Tekirdede Caddesi'nde Yer Alan Çeşmeden Çalınan Kitabe

 
Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.11.2007 Tarih ve 1438 Sayılı kararı ile tescil edilen 16.yüzyıla ait Osmanlı Dönemi’ne ait çeşmenin inşa kitabesidir. Kitabede iki satır halinde; “Haza’l binâ anmere Kasım bin Muhammed, Fi-tarihü’l-hayr sene…aşere tis’a mia” yazmaktadır.