KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul İli,Sarıyer İçesi, Demirciköy Mezarlığında bulunan mezar taşı.


Malzeme: Mermer,
 
Konumu: Mezarlık sol orta kısımda. İnsitu konumdadır.
 
Durumu: Serpuş kısmında daha fazla olmak üzere yüzeylerinde yoğun yosunlaşma ve mantarlaşma görülmektedir.
 
Ölçüleri:
Yükseklik: 106 cm (tarih satırı altına kadar)
Genişlik: 28,5 cm.
Kalınlık:10,5 cm.

Çevirisi: 1- Merhum ve mağfur 2- Yeniçerilerde on yedi 3- Bölüğün Abdurrahman 4- Beşe ruhuna Fatiha 5- Sene 1179 (M. 1765-66) - Kaf 17
 
Tanımı: Serpuşlu ve kitabeli bir mezar taşıdır. Kitabe sülüs hatla yazılmış ve satır araları ile etrafı cetvellerle çerçevelenmiştir. Kitabe metni ve dardağan tipindeki başlığından mezar taşının bir yeniçeriye ait olduğu anlaşılmaktadır. Tarih satırı altında Hamse-i Âl-i Aba ya da Pençe-i Âl-i Aba (Pençe-i Âli Aba) olarak ifade edilen, beş parmağı da açık vaziyette ve baş parmak sağ tarafta kalacak şekilde işlenmiş bir el motifi mevcuttur. Motifin sol tarafına “bölük” kelimesinin kısaltması olan Kaf (ك  ) harfi, sağ tarafına ise 17 ( ١٧ ) rakamı hakkedilmiştir. Taşın kitabesinde de kaydedildiği üzere bu ölen kişinin 17. Yeniçeri Bölüğü’ne mensup olduğunu ifade etmektedir ve Hamse-i Âl-i Aba motifi de söz konusu bölüğün remz’i, yani simgesidir. Eser remizli yeniçeri mezar taşlarının nadir örneklerinden olup bölük remzini göstermesi bakımından önemlidir.