KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya İli, Kemer İlçesi, Phaselis Antik Kenti Ve Territoriumunda Yüzey Araştırması Esnasında Yerinde Tespit Edilemeyen Üç Adet Yazıt

      
 
Yukarıdan kırılmış, profilli mermer bir stel
 
Ölçüler:
yükseklik:
0,43m
genişlik (en üst noktada): 0,205m;    genişlik (en altta): 0,225m   
derinlik: 0,09m 
 
 
 
 
 
      
Dikdörtgen yazıt parçası
 
Ölçüler:
yükseklik: 0,49m
genişlik: 0,64m
harf yüksekliği: 0,26m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Düşük kalitede beyaz mermerden, üç fascialı arşitrav bloğuna ait küçük bir fragment. En alt fasciada yazıt yoktur. Her iki yandan da kırılmış, alt ve üst köşeleriyle arka kısımları korunmuştur.
 
Ölçüler:
yükseklik: 0,39m
genişlik: 0,28m
derinlik (tepede): 0,29m
harf yüksekliği: 0,036m