KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Küçük Ayvasıl (St. Anna) Kilisesi İşlevlendirilerek Ziyarete Açıldı

Trabzon ili, Merkez, Çarşı Mahallesi, 747 ada 9 parselde kayıtlı bulunan Küçük Ayvasıl (St. Anna) Kilisesi Trabzon Müzesi Müdürlüğü bağlı birimi olarak işlevlendirilerek ziyarete açılmıştır.