KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Genelinde Karma Sit Alanları ile Çakışan Sit Alanları (Doğal Sit ile) İstatistiği

2018 Yıl Sonu
 

TÜRKİYE GENELİNDE KARMA SİT ALANLARI

ile ÇAKIŞAN SİT ALANLARI (Doğal sit ile)

KARMA SİT ALANLARI

SAYISI

Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı

47

Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı

15

Arkeolojik, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı

3

Tarihi ve Kentsel Sit Alanı

30

TOPLAM

95

ÇAKIŞAN SİT ALANLARI(Doğal Sit ile)

Arkeolojik ve Doğal Sit Alan

321

Tarihi ve Doğal Sit Alanı

13

Arkeolojik, Doğal ve Tarihi Sit Alanı

5

Kentsel ve Doğal Sit Alanı

21

Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı

2

Tarihi, Doğal ve Kentsel Sit Alanı

4

Kentsel ,Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı

9

TOPLAM

375

GENEL TOPLAM

470