KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Genelinde Derecelerine Göre Arkeolojik Sit Alanları İstatistiği

2020 Yıl Sonu TÜRKİYE GENELİNDE DERECELERİNE GÖRE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI

SAYISI

1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

13.614

2.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

865

3.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

2.604

KARMA DERECELİ ARKEOLOJİK SİT ALANI

(1+2, 1+3, 2+3 ve 1+2+3. dereceli olanlar)

2.448

DERECELENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN ARKEOLOJİK SİT ALANI

804

TOPLAM

20.335