KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Genelinde Derecelerine Göre Arkeolojik Sit Alanları İstatistiği

2019 Yıl Sonu TÜRKİYE GENELİNDE DERECELERİNE GÖRE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI

SAYISI

1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

13.079

2.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

843

3.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

2.406

KARMA DERECELİ ARKEOLOJİK SİT ALANI

(1+2, 1+3, 2+3 ve 1+2+3. dereceli olanlar)

2.332

DERECELENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN ARKEOLOJİK SİT ALANI

815

TOPLAM

19.475