KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Genelinde Derecelerine Göre Arkeolojik Sit Alanları İstatistiği

2018 Yıl Sonu TÜRKİYE GENELİNDE DERECELERİNE GÖRE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI

SAYISI

1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

12.091

2.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

788

3.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

2.134

KARMA DERECELİ ARKEOLOJİK SİT ALANI

(1+2, 1+3, 2+3 ve 1+2+3. dereceli olanlar)

2.128

DERECELENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN ARKEOLOJİK SİT ALANI

817

TOPLAM

17.958