KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Genelinde Derecelerine Göre Arkeolojik Sit Alanları İstatistiği

2021 Yıl Sonu TÜRKİYE GENELİNDE DERECELERİNE GÖRE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI

SAYISI

1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

14.388

2.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

871

3.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

2.842

KARMA DERECELİ ARKEOLOJİK SİT ALANI

(1+2, 1+3, 2+3 ve 1+2+3. dereceli olanlar)

2.625

DERECELENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN ARKEOLOJİK SİT ALANI

786

TOPLAM

21.512