KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Apollon Smintheus Kutsal Alanı Kazılarında Buluntular İlgi Çekiyor

Çanakkale İli, Gülpınar Beldesi Apollon Smintheus Kutsal Alanı’nda (Smıntheion) Bakanlığımız izinleri ile Prof. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL başkanlığında sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan mimari buluntular ilgi çekiyor.
Suya bakılarak kehanette bulunulmasından ötürü bir su kaynağı yakınına kurulan Apollon Smintheus Kutsal Alanı’nın, eski yazılı kaynaklar göz önüne alındığında; antik çağda Troas bölgesi halkları kadar Ege dünyasının birçok yerinden de kehanet için gelen insanlara hizmet ettiği anlaşılıyor.
 
Kutsal alandaki tapınak, su depoları, Roma hamamları, kutsal yol ve diğer mevcut kalıntıların büyük çoğunluğu Hellenistik ve Roma dönemlerine (M.Ö. 4. - M.S. 4. yüzyıllar) tarihlenirken,  19. yüzyılda ilk kez keşfedilen Apollon Smintheus Kutsal Alanı’nda gerçekleştirilen arkeolojik kazılar 1980 yılından bu yana Prof. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL başkanlığında bilimsel bir ekip tarafından sürdürülüyor.
 
Çalışmalar sonucunda parça halinde ortaya çıkarılan “Denizli” çevresi üretimi olan mermer rhython parçası, Troas bölgesi ile Denizli-Frigya ilişkileri yönünden önemli bir belge olarak yorumlanıyor.
 
2012 yılından bu yana çalışmaları sürdürülen “ Roma Villası ve Hamam” yakınındaki, olasılıkla bir kahraman anıtı olarak düşünülen yapı çevresinde ele geçen alınlık ve arşitrav parçaları da yapının hellenistik evrede önemli bir bina olduğunu  ortaya koyuyor.
 
 
 
Heroon alınlık
 
 
 
Heroon frizi
 
 
 
Tapınak frizi