KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sagalassos Ören Yeri’nde Çevre Düzenleme Çalışmaları Tamamlandı

Efes Antik Kenti’nden sonra ikinci en büyük antik kent olan ve Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Sagalassos Antik Kenti Burdur İli Ağlasun İlçesi’ne 7 km. mesafede dağlık arazide yer almaktadır. 1985 yılından beri kazı çalışmaları devam etmektedir.  M.Ö. 3000 yılına tarihlenen kentte 13. yüzyıla kadar yerleşim olduğu bilinmektedir. Sagalassos Antik Kenti, kütüphane, tiyatro, tapınaklar ve çeşmeler gibi birçok eşsiz kültür varlığını barındırmaktadır.
 
Böyle önemli bir tarihi kentte mevcut alanda, gelen ziyaretçilerin gezebilecekleri düzenli bir gezi güzergahının olmaması, dinlenme ve genel ihtiyaçlarına cevap verecek ünitelerin yetersizliğinden dolayı Kazı Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarınca bu eksiklikleri ortadan kaldırabilecek çevre düzenleme projesi hazırlanarak ilgili koruma bölge kurulunca onaylanmıştır.
 
Bu projeler doğrultusunda “Sagalassos Ören Yeri Çevre Düzenlemesi İşi”nin uygulama çalışmalarına 16.07.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanmıştır. 2.464.128,06 TL ödeneği Bakanlığımızca karşılanan iş 06 Haziran 2014 tarihinde tamamlanmıştır.
 
Çevre düzenlemesi kapsamında; ziyaretçi karşılama alanı ve otopark, bilet gişesi, güvenlik sistemi ve ünitesi, turnikeler, gezi güzergâhları, çevre ihata sistemi ve seyir terasları ile çevre donatı elemanları yer almakta olup gerçekleştirilen uygulamalarla daha sağlıklı ve etkin ziyaret olanağı sağlanmıştır.