KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tokat İli, Sulusaray İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Harküstü Mavkii'ndeki III. Derece Arkeolojik Sit Alanından Çalınan Bir Adet Sütun Kaidesi

Yaklaşık 40 X 40 cm ölçülerinde, 40 cm yüksekliğinde Roma Dönemi taş sütun kaidesi